יום ראשון, 3 בנובמבר 2019

הרגע השביר שבלב כוכבים בחוץ: קריאה יומית ב'תמצית הערב' לנתן אלתרמןבמהלך חודש תשרי תש"ף, אוקטובר 2019, קראנו במסגרת מבצע פייסבוק 'כפית אלתרמן ביום', ובמסגרת קריאתנו הרצופה בכל שירי ספרו של נתן אלתרמן 'כוכבים בחוץ', את השיר 'תמצית הערב'. לפניכם רצף הכפיות היומיות שלי, ומבחר תגובות פרשניות של הקוראים.