יום ראשון, 17 ביוני 2018

שבעה קנים ובאמצע שיממון: קריאה קשובה ב"יום פתאומי" לנתן אלתרמן

לאורך המחצית הראשונה של יוני - המחצית השנייה של סיוון - קראנו במסגרת מבצע "כפית אלתרמן ביום" את השיר "יום פתאומי" מאת נתן אלתרמן. לפניכם רצף הקריאות שלי ומבחר תגובות פרשניות של המשתתפים.

*

יום שישי, 1 ביוני 2018

כבימי בראשית בחיק אבא: קריאה איטית ב"כיפה אדומה" לנתן אלתרמן

במסגרת מבצע הפייסבוק כפית אלתרמן ביום קראנו בימים י'-ט"ו בסיוון תשע"ח, 24 עד 29 במאי 2018, את השיר 'כיפה אדומה' מתוך 'כוכבים בחוץ' מאת נתן אלתרמן. לפניכם רצף הכפיות - קטע מהשיר וביאורו -  ומבחר תגובות פרשניות.