יום חמישי, 28 בנובמבר 2019

בהחליף השקיעה את שמלותיה: הצצה הגונה בשיר "גשם שני וזיכרון" לנתן אלתרמן

בשלושת השבועות הראשונים של חשוון תש"ף, נובמבר 2019, קראנו במסגרת מיזם פייסבוק 'כפית אלתרמן ביום' את שירו של נתן אלתרמן "גשם שני וזיכרון", מתוך פרק ב של ספרו 'כוכבים בחוץ'. כהרגלנו, מדי יום נתתי עוד קטע קטן מהשיר וכתבתי עליו דברי פרשנות. רצף הקטעים, עם מבחר קטן מהתגובות הפרשניות של הקוראים, מוגש לכם פה. תצלום השיר מתוך המהדורה הראשונה של כוכבים בחוץ - תודה ליהודה מרצבך שצילם.
 

יום ראשון, 3 בנובמבר 2019

הרגע השביר שבלב כוכבים בחוץ: קריאה יומית ב'תמצית הערב' לנתן אלתרמןבמהלך חודש תשרי תש"ף, אוקטובר 2019, קראנו במסגרת מבצע פייסבוק 'כפית אלתרמן ביום', ובמסגרת קריאתנו הרצופה בכל שירי ספרו של נתן אלתרמן 'כוכבים בחוץ', את השיר 'תמצית הערב'. לפניכם רצף הכפיות היומיות שלי, ומבחר תגובות פרשניות של הקוראים.