יום שישי, 22 בספטמבר 2023

איש החושך: שורה אחר שורה ב'הזר מקנא לחן רעייתו' מתוך 'שמחת עניים' לנתן אלתרמן

במסגרת 'כפית אלתרמן ביום' ברשתות החברתיות אנו קוראים את 'שמחת עניים' כסדרה, שורה שורה. באלול תשפ"ג קראנו את השיר החמישי בפרק א, 'הזר מקנא לחן רעייתו'. לפניכם כפיות העיון היומיות שלי (צור ארליך) עם מבחר מהתגובות הפרשניות של הקוראים.ה. הַזָּר מְקַנֵּא לְחֵן רַעְיָתוֹ

אנו עוברים לשיר הבא ב'שמחת עניים'. כמו כל השירים בפרקים א-ב של היצירה, זהו מונולוג שנושא הבעל המת, המדבר אל רעייתו החיה בביתם בעיר הנצורה. בתוכן וברגש הוא שונה בחדות מקודמיו. עד כה ראינו שהוא משגיח עליה כדי להגן עליה מפני הסכנות והמצוקות. עכשיו, כאחוז טירוף, הוא מציג עצמו כמי שמשגיח עליה כדי שלא תפר את ברית נישואיהם, אף שהוא מת.

דבריו יהיו מפגן של קנאות קשה. הוא מתכוון לבודד את אשתו ולמנוע ממנה אושר. הוא ירגל אחריה כאויב. יחסו אליה כאן סותר את האהבה העדינה והדאגה שהוא רחש לה עד כה. הקנאה הרסנית. היבט זה בדמותו של המת-החי הוא כמובן נתון חשוב בפרשנותה של היצירה.

יש להתייחס אל השיר הזה כמו שמתייחסים למונולוג של דמות במחזה. רק טיפש יחשוב שאלתרמן מטיף כאן ליחס רכושני ואלים לאישה, אך רבים הטיפשים במחוזותינו הווירטואליים. לא אוכל לחזור מדי יום כאן על ההקשר. זה ודאי בעייתי במתכונת הרשת החברתית, שבה עלולים להגיע לכל פוסט אנשים שלא ראו את קודמיו ולא מכירים ולהזדעזע בקול.

הכותרת מכנה את המת-החי שלנו "הזר", וזה כבר מעיד על יחסה של היצירה למה שהוא עומד לומר. הוא זר עכשיו, לא שייך, איש מעולם אחר. "את זרה, את זרה, אל תבואי עכשיו", אומר האוהב בשיר "את הלילה שלך" ב'כוכבים בחוץ'; קל וחומר בזרות המוחלטת של המת. הוא כבר קרא לעצמו 'נוכרי' בשיר שנקרא 'גר בא לעיר'. הכינוי "זר" מצטרף למשפחה זו.

קנאתו, מדייקת הכותרת, היא לחן רעייתו. החן שנגלה עליו שוב לאור הברק בשיר שהשלמנו אתמול, 'הברק'. הדיוק הזה הוא פואטי, קישוטי: החן גורם לו לקנאות הזאת, אבל מעשית הוא מקנא לרעייתו עצמה, כפי שהשיר יראה בעוצמה אדירה.

היו להתפרצות הטירוף הזאת, ולקנאה הבעלנית של המת, מעט סימנים מקדימים. במיוחד בדבריו בשיר 'הבכי' שמשתמע מהם שאשתו בוגדת בו עם הבכי שלה: "איתך הוא בביתי! איתך הוא בביתי! איתך הוא יחידי כמו בחטא!"

השיר מוגש לכם פה במתכונת שהכנתי, המבליטה את מבנהו ומאפשרת להקביל בין חלקיו. אתם כבר יכולים לראות את המתכונת הקבועה של ה'בית' וה'פזמון'. אפשר לראות למשל שבכל בית בן שמונה שורות, השתיים האחרונות נגמרות כמו השתיים הראשונות, וכל השורות שבאמצע מתחרזות עם אחת מהן. אפשר גם לראות שה'פזמון' חותר תמיד, וחורז בהתאם, אל הצעקה הסופית "אשתי, אשתי!". עוד נרבה לדבר על המתכונת הזאת תוך קריאתנו בשיר.

> יאיר פישלר: נראה לי שהוא מקנא כדי להגן עליה — אם היא תשאר אסורה לעולם היא תישאר מיוחדת ומיועדת לזכרו, והבית לא יישטף.
*

אַל תִּלְבְּשִׁי אֶת שִׂמְלַת הֶחָג.

המת פותח את שירו אל אלמנתו בדרישה צנועה יחסית, לא לחגוג כשהוא מת. בחברות שונות מקובל באמת שאלמנה לובשת שחורים. אבל כבר בשורה הבאה תאמיר רמת דרישותיו: "אל תצחקי לְעולם".

מן המילים "שִׂמְלַת" ו"חָג" יחד בוקעת המילה "שִׂמחה". זה נובע מהצליל של "שמלה", שאם אין הוא מספיק דומה ל"שמחה" הנה באה אחריו מילת "החג", שעניינה שמחה, חג שמח, ובה צליל חָ המצל על "לַ". אכן, עניינית, הבעל אוסר כאן על השמחה, שמחת הענייה, שמחת העניים שהיא כותרת יצירתנו; בשירים אחרים, שיציגו את הפן הלא-קנאי שלו, הוא ירבה דווקא לעודד את שמחתה של הרעיה הזאת, ולשאוב ממנה שמחה בעצמו.

שורה פותחת זו מכניסה אותנו לתלם השיר שלפנינו. המילה הראשונה, 'אַל', מוטעמת, בולטת, כבר זורקת אותנו אל עולם האיסור, ההגבלה, השתלטנות. הטעמת ההברה הראשונה בשורה יוצרת, בשורה הזאת ובשורה הבאה, משקל נדיר למדי בעברית, משקל דקטילי (בנוי על יחידות בנות שלוש הברות שהראשונה בהן מוטעמת). המשקל מתאשש בהמשך השורה, ובדיעבד הטעמת 'אל' מהדהדת יותר.

מילה חד הברתית, אומנם בצירוף ה' הידיעה, גם חותמת את השורה – "החג" –  וגם היא מסמנת לנו את הנתיב שהבית הארוך יוליכנו בו. שכן מתכונתו המיוחדת של השיר תובעת שהמילה החותמת כאן, "חג", תחזור ותחתום גם את השורה שלפני-האחרונה בבית, ועד אז תיחרז בו עם שלוש מילים נוספות. רוב ההופעות של 'חג' וחרוזיו תהיינה קשורות לאיסור השמחה, ולמעגל הכליאה שהבעל חג בו סביב אשתו.

> עדו ניצן: אכתוב כבר עכשיו כי זה רלוונטי לכל השיר. בעיני המודוס של הדובר פה הוא הרבה יותר של הטלת קללה מאשר של ציווי או איסור. כלומר "אל תלבשי את שמלת החג" ממש כמו "אל טל ואל מטר עליכם" או "בקהלם אל תחד כבודי".

*

אַל תִּצְחֲקִי לְעוֹלָם.

תביעתו המוחלטת של המת – בפאזה הקנאית שלו – מאשתו. מצווה גדולה להיות בעצב תמיד. כלומר כל עוד היא חיה והוא מת. כמו שאמר פה כבר אתמול עדו ניצן, זו יותר קללה מתביעה. הרי קשה לשלוט בצחוק. בשורות הבאות הוא יתאר כיצד הוא עצמו ישגיח עליה כך שהיא לא תראה שֶמש ולא תדע חג וכך לא תצחק לעולם.

כמו בשורה הקודמת, "אל תלבשי את שמלת החג", גם כאן הפתיחה היא במילת הציווי השוללנית, בעלת ההברה האחת, המוטעמת על פי משקל השיר, "אַל". ההטעמות בשיר הזה באות בכל הברה שלישית. ברוב השורות זה יבוא בצורה פשוטה יותר, במה שקרוי "אנפסטים", כלומר השורה תתחיל בשתי הברות לא מוטעמות ורק אז תבוא המוטעמת. אבל יש שורות מקוצרות בתחילתן, כמו זו, שבעצם מדלגת על שתי הברות ראשונות שאמורות להיות בה על פי המתכונת הקבועה. כלומר בשורה הזאת "צריך" היה להיות משהו מעין "אבָל אל תצחקי לעולם". נוסף על כך, השורה השנייה והשמינית בכל בית קצרות במילא, בהיותן שורות סוגרות (שאף הנגמרות במילה זהה): יש בהן שלושה אנפסטים ולא ארבעה כמו בשאר השורות בבית. כך יוצא ששורתנו מקוצרת פעמיים, ומבחינת מספר ההברות היא הקצרה ביותר בכל פרק א של שמחת עניים. הנה, לשם ההמחשה, הבית הראשון כולו:

אַל תִּלְבְּשִׁי אֶת שִׂמְלַת הֶחָג.
אַל תִּצְחֲקִי לְעוֹלָם.
מִסְּבִיבֵךְ יֵחָנֵף וִיפֻתֶּה וִילֻהָג,
וַאֲנִי מַעֲגַל עוֹלָמִים לָךְ עָג,
וַאֲנִי עַל קַוּוֹ כְּמוֹ עַיִט חָג,
מְמַלְּטֵךְ מִבְּנֵי-חָם וְנוֹצְרֵךְ מִקְּהָלָם,
לְבַל תִּרְאִי שֶׁמֶשׁ, לְבַל תֵּדְעִי חָג,
לְבַל תִּצְחֲקִי לְעוֹלָם.

קוצר השורה שלנו הוא קוצר נוקב: היא מתחילה וגם נגמרת בהברות מוטעמות. בום, בום. אל, [לעו]לם. ולא סתם, אלא הברות מוטעמות במילים של שלילה גורפת. אל. לעולם. התנועה בהברות מוטעמות אלו זהה בפועל, תנועת A, ולשתיהן עיצור משותף, ל, שבמילה השנייה אף מופיע פעמיים, לעולם. וביניהן רק פועל אחד, פועל עומד, המציין פעולה כה חיובית וכה בסיסית. כל הנתונים הללו, הקוצר והמוזיקה החובטת והמסגרת הכולאת המתהדהדת עם עצמה, יוצרים יחד טריקת מחץ מצלצלת.

> יאיר פישלר: זו לא קללה, אלא רצון נואש לשמור על הקשר. שיישאר ביניהם תנאי כך שאפילו המוות לא יהיה דבר הכותרת בינו ובינה. הצעתי קודם שזה בשביל לשמור עליה, כמובן זה גם כדי לשמור על הקיום שלו, שתלוי בה.

*

מִסְּבִיבֵךְ יֵחָנֵף וִיפֻתֶּה וִילֻהָג,

בהעדרי, פותח הבעל המת את דבריו, ירחשו גברים סביבך. יתחנפו, יפתו, ידברו גבוהה גבוהה. להלן יסביר שהוא יחסום את כל זה מפניה.

מעניינת צורת הסביל, שהנושא שלה סתמי. לא כתוב יחניפו, יפתו, ילהגו, אף שזו הכוונה. נוצר כך הרושם שהעיקר הוא הפעולות עצמן שתרחשנה סביבה. אומנם, בהמשך הבית העושים דווקא יכונו בשם. אבל דיו לרושם בשעתו.
ֵ
סיבה טכנית לכך היא פשוט הצורך לחרוז עם 'חג' ועם הפועל 'עג' שיבוא בשורה הבאה. כך נבחר 'ילוהג' ונעקף 'ילהגו'. יתרה מכך, דומה שעצם הפועל ללהג הגיע לכאן בשביל החרוז, שכן הלהג, כלומר פטפטנות ודיבורי רהב, נוגע לענייננו, כלומר מסכן את ההתבודדות של הרעיה, פחות מהחנופה והפיתוי.

צורת הסביל, בבנייני נפעל ופועַל, תורמת לא רק לחריזה עם שורות אחרות אלא גם למוזיקליות של השורה פנימה. כי 'יחנף' מהדהד את 'מסביבֵך' שלפניו: יֵח בא מייד אחרי בֵךְ; ולשתי המילים שלוש הברות, האחרונה בתנועת צירה ומוטעמת). אותו דבר קורה בין סוף 'ייחנף' לתחילת 'יפותה'.

*

וַאֲנִי מַעֲגַל עוֹלָמִים לָךְ עָג,

המת מבודד את רעייתו מהמחזרים במעין מעגל נצחי שהוא מקיף סביבה. כעין מעגלו של חוני, שאין יוצא ואין חוצה. הוא, שבשירים הקודמים תיאר עצמו כמי ששומר עליה בפתחים, מגלה עכשיו פן אחר, הפן הקנאי שלו: הוא שומר אותה לרעתה.

מעגל עולמים הוא בפשטות מעגל תמיד, לעולמים, כהמשך לקריאתו לפני שתי שורות "אל תצחקי לעולם". הצירוף "מעגל עולמים" נשמע טוב, כביכול הכרנוהו תמיד, משום שהעולם נקשר לנו בדברים עגולים ומעגליים (בפרט העולם במובנו ככדור הארץ, וכן כיפת הרקע, וצורת השמש והירח ורוב גרמי השמיים, ומסלולי כדור הארץ ושאר הירחים וכוכבי הלכת.

לא פחות מכך, "מעגל עולמים" נשמע טבעי גם בשל זהות העיצורים בשתי המילים. מ-ע-ל מופיעים בשניהם. גם המילים האחרות בשורה, "לך עג", מצטרפות. יחד, גם בהן יש שלושה מעיצורי ה'מעגל', ל-ע-ג, כמו שהיו שלושה ב'עולמים'. אומנם המילים עג ומעגל קשורות זו לזו לא מהיום.  

"לך עג" חורז עם "חג" כבר מן האות ך של 'לך'. החרוז האחר בבית, 'לם', בעקבות המילה 'עולם', מופיע אף הוא בתוך שורתנו. כל החזרות הללו שהשורה מרכזת הולמות את הכתוב בה. מעגליות חוזרת ומתמדת.  

תנועה מעגלית סביב האהובה היא מוטיב מוכר מ'כוכבים בחוץ'. בתנועה המעגלית המרחק קבוע, והוא לעולם אינו מצטמצם: אהבה שאינה מצליחה לפרוץ את מחסום הריחוק. בולט בכך השיר 'בהר הדומיות', האומר גם "מסביבך, מסביבך נסתחרר עגולי". שוב מתגלה השיר שלנו כניגוד, הפעם לשירת האהבה האלתרמנית האופיינית: מעגלו של האוהב הוא הפעם מעגל חוסם.

> דן גן-צבי: מעגל, או הגלגל, הוא גם סמל לאבל. והרי המת הוא המדבר, ובקנאתו הוא מנסה לבודד את אשתו ובמובן מסוים להפוך אותה למתה חיה.

*

וַאֲנִי עַל קַוּוֹ כְּמוֹ עַיִט חָג,

העיט חג במעגלים אוויריים עד שהוא צולל אל טרפו. במקרה של המת-החי שלנו, המקנא לחן רעייתו, הדמיון חלקי. הוא עג לעולמים במעגל סביב אשתו, כאמור בשורה הקודמת, וחג על קוו, כלומר במעגל קבוע, במרחק שאינו משתנה.

להבדיל מעיט, הוא לא מתקרב אליה, ובעיקר, לא מתכוון לטרוף אותה אלא לבודד אותה מאחרים. ובכל זאת עיט. כי הקנאות עצמה היא סוג של ציד. בבית הבא הוא יכנה עצמו 'איש העיט' שאי אפשר לנוס ממנו; ובאחד השירים הבאים, 'שיר מחול' (שיר ד בפרק ב), העיט יבלוט כדימוי עצמי של הבעל הקנאי הזה, המת. "אהבת  העיט", יקרא לאהבתו לאלמנתו.

כך שעוד נדבר הרבה על העיט הזה, כשנגיע. בינתיים שתי נקודות קטנות לגביו. אחת, קראנו בשיר הבכי "ורק עליי בכייך כמו דורס עולה". הנה כאן, שוב, אנחנו רואים את השיר שלנו כניגודי לקודמיו. העוף הדורס שינה צד. נקודה שנייה, נזכור את העיט, הטורף העילי, חד העין, בשיר הבא שבו הבעל ידמה את עצמו דווקא לחולד, החותר עיוור מלמטה.

"חג", כפועל, מתחרז כאן עם שם העצם "חג", החותם שתי שורות בבית. הקשר בין שתי המילים אינו מקרי, ומקור שם העצם חג הוא במעגליות של חזרתו. ועדיין, כאן, הצירוף ביניהם מעניין: הבעל חג סביב אשתו כדי שלא תדע חג.

> הלל גרשוני: "וירד העיט על הפגרים וישב אותם אברם". כך גם עוף השמים של רצפה בת איה. אז גם אצל העיט אנחנו מכירים מצב שהוא רק חג ולעולם אינו מגיע אל הטרף.

*

מְמַלְּטֵךְ מִבְּנֵי-חָם וְנוֹצְרֵךְ מִקְּהָלָם,

באורח נדיר ביצירה מוזכרת כאן זהות קונקרטית יחסית, משהו הקרוב לשם פרטי: המת-החי מגן על אשתו מפני בני-חם. הוא מחלץ אותה מידיהם ושומר אותה מפניהם. ההקשר הוא, כזכור, בידודה מפני מחזרים ומפתים. ברוח זו כדאי להערכתי להבין למה הכוונה ב"בני חם".

"בני חם" נמנים בשתי רשימות זהות בשני קצות התנ"ך. "וּבְנֵי חָם כּוּשׁ וּמִצְרַיִם וּפוּט וּכְנָעַן" (בראשית י', ו); "בְּנֵי חָם כּוּשׁ וּמִצְרַיִם פּוּט וּכְנָעַן" (דברי הימים א א', ח). שניים מהם באים במגע רב עם בני ישראל. מצרים וכנען. אלה הם שני עמים הנתפסים בתורה כדוגמה רעה להתנהגות מינית מופקרת. בפתח פרשת איסורי העריות, ויקרא י"ח, מזהירה התורה: "כְּמַעֲשֵׂה אֶרֶץ מִצְרַיִם אֲשֶׁר יְשַׁבְתֶּם בָּהּ לֹא תַעֲשׂוּ וּכְמַעֲשֵׂה אֶרֶץ כְּנַעַן אֲשֶׁר אֲנִי מֵבִיא אֶתְכֶם שָׁמָּה לֹא תַעֲשׂוּ וּבְחֻקֹּתֵיהֶם לֹא תֵלֵכוּ". כנען עצמו כידוע נתקלל עוד בימי נוח בגלל מעשה מהסוג הזה.

בניו הרבים של כנען נמנים בבראשית י', טז. מקום מושבם (שם, יט) הוא ברחבי מה שנודע בהמשך כארץ כנען וכארץ ישראל, "מִצִּידֹן בֹּאֲכָה גְרָרָה עַד עַזָּה בֹּאֲכָה סְדֹמָה וַעֲמֹרָה וְאַדְמָה וּצְבֹיִם עַד לָשַׁע". שימו לב לפרץ הפירוט כשמגיעים לסדום ועמורה ובנותיהן.

אחד מילידיו של כנען הנזכרים שם הוא החִוִּי. לא הרבה מסופר על החיווים במקרא; בדרך כלל הם מופיעים פשוט ברשימות של עממי הארץ. סיפורים על החיווים עצמם הם שניים. מעשה הגבעונים בספר יהושע, ומעשהו של מנהיג חיווי בדינה בת יעקב: "וַיַּרְא אֹתָהּ שְׁכֶם בֶּן חֲמוֹר הַחִוִּי נְשִׂיא הָאָרֶץ וַיִּקַּח אֹתָהּ וַיִּשְׁכַּב אֹתָהּ וַיְעַנֶּהָ" (בראשית ל"ד, ב). בפסוק הבא שכם אפילו מתאהב בה. אחיה של דינה מילטו אותה משם (בלשון התורה: לקחו אותה) לא לפני שהרגו בחרב את חמור ואת שכם בנו וכל זכָר בשכם.

הרי לנו שמעון ולוי הקנאים לטהרתה המינית של אחותם; הרי לנו בני חם, בן חם תוקף-ומפתה שהוא גם, ודמיון המילים אולי אינו מקרי, "בן חמור". רמז נוסף לסיפור דינה בשכם נמצא בבחירה של אלתרמן, בשורה זו, במילה "מִקְּהָלָם". "קהלם" היחיד במקרא הוא קללת יעקב לשמעון ולוי, בגלל המעשה בשכם: "בְּסֹדָם אַל תָּבֹא נַפְשִׁי, בִּקְהָלָם אַל תֵּחַד כְּבֹדִי; כִּי בְאַפָּם הָרְגוּ אִישׁ וּבִרְצֹנָם עִקְּרוּ שׁוֹר" (בראשית מ"ט, ו).

ביתר פשטות, "קהלם" נוגע לכלל עניין הקשר המיני עם עמי הארץ. התורה מצווה כי צאצאי עמים מסוימים "לא יבואו בקהל ה'". המת-החי נוצר את ביאת צאצאיה של רעייתו בקהל בני חם.
המת-החי רומז אפוא בשורה שלנו על יחסו למחזרים אפשריים אחר אשתו: בעיניו כמוהם כבני חם ההוללים ועברייני המין, וכבני נכר באופן כללי; והוא עצמו בעיניו כאחים הקנאים שמעון ולוי. הדיבור על מחזרים זרים כאילו היו בני חם הוא אם כן חלק מתפיסתו הקנאית של הבעל המת, בשיר הזה, כלפי אשתו.

"קהלם" נבחר גם כחרוז ל"לעולם". הוא חורז גם פנימית, עם "בני חם" שבאמצע השורה בדיוק. הרי השורה נחצית לשני איברים מקבילים במשמעות ובניגון, "ממלטך מבני חם / ונוצרך מקהלם". או אם תרצו, ואם תסכינו לחריזה דקדוקית ולחריזה קלושה, השורה היא אפילו מיני-בית, שבו המילים הבודדות נחרזות לסירוגין: "ממלטֵךְ / מבני-חָם / ונוצרֵךְ / מקהלָם".

יש להביא גם את זאת בחשבון כאשר שואלים למה דווקא "בני חם"; אבל לאור כל מה שהראיתי דומני שכבר אי אפשר לטעון שבני חם נזכרו "סתם בשביל החרוז".

החרוז חם-קהלם הוא, למרבה השעשוע, חרוז מהסוג הידוע מאז אברהם אבן-עזרא בכינוי חרוז שור-חמור: רק תנועה אחרונה ועיצור אחרון שותפים בו. חרוז מינימלי, פסול לדעת אבן-עזרא ובוודאי לא מומלץ. והנה נרמזנו בשורה עצמה לשור וחמור: לשכם בן חמור ולשמעון ולוי ש"ברצונם עיקרו שור". עוד מעניין ש"חם" אומנם חורז בסופו עם "קהלם", אך על פי תחילתו הוא חורז עם החרוז העיקרי השני בבית, עם המילה "חג"! "חם", מילת אמצע-שורה, היא אם כן גם נקודת התכנסות של כלל החריזה בבית.

> שריאל בירנבאום: ברור שיש פה רמיזה מסויימת לצבע העור ולהתנהגות יצרית של אנשים שמטבעם "חמים" ולהוטים. הקשרים כאלה קיימים כבר במדרש רבה:
ר' הונא בשם ר' יוסף אמר: אתה מנעת אותי מלעשות דבר שהוא באפילה, לפיכך יהיה אותו האיש כעור ומפוחם.
אמר רבי חייא בר אבא: חם וכלב שימשו בתיבה, לפיכך יצא חם מפוחם וכלב מפורסם בתשמישו.

> רחל אליאור: ספר היובלים מרחיב על פשעי חם וכנען בנו המקולל שהתישב בארץ שאינה ארצו לפי חלוקת העמים והיבשות, כלומר בני חם כולם היו אמורים להתישב בארץ בני חם היא מצרים שבאפריקה. כנען בנו עצר בדרכו לאפריקה בארץ ישראל שהובטחה רק לבני שם וגזל את חלקם כי חמד את הארץ שאינה שלו.

> גילה וכמן: חם זה גם ראשי תיבות של 'חי-מת'...

> דוד ברוקנר: בפשטות, ובלי סתירה לעניין החום היצרי ורוב דרשותיו - נראה שזה כינוי לבני האדם החיים, בניגוד למת הקר.

> משה מלין: יש כאן גם התייחסות מוגזמת - כדרך השיר הנוכחי - שהופכת את כל באי עולם לבני־חם פוטנציאליים. כולם מעברו השני של הגבול. מכולם צריך למלט. גם במחיר המודע מראש שבשתי השורות האחרונות.

*

לְבַל תִּרְאִי שֶׁמֶשׁ, לְבַל תֵּדְעִי חָג,
לְבַל תִּצְחֲקִי לְעוֹלָם.

הבית הראשון נגמר כאן בצמד שורות מסכם המבוסס על צמד השורות הראשון וחורז באותן מילים. בין שני הצמדים הללו היו ארבע שורות, שכולן התחרזו או עם "חג" או עם "לעולם". זו המתכונת בכל הבתים הארוכים בשיר (ראו בתמונה, המציגה את השיר בהקבלת בתיו); אבל רק בבית הזה הדמיון בין צמד הפתיחה לצמד הסיום משתרע מעבר למילות הסיום הזהות.

הדמיון מבליט את השוני.  שורות הפתיחה היו "אַל תִּלְבְּשִׁי אֶת שִׂמְלַת הֶחָג. / אַל תִּצְחֲקִי לְעוֹלָם". עכשיו, הציווי 'אַל' הפך לנימוק, 'לבַל'. נימוק למעשיו של הבעל המת הקנאי שפורטו בשורות שבין לבין: פעולות ההקפה של האישה ובידודה.

שלילת הצחוק "לעולם" נשארה, אבל לגבי החג, מה שהיה דוגמה קונקרטית, לא ללבוש שמלת חג, נעשה עכשיו הכללה: שלא תדעי חג כלל. על ידי כך נשאר בשורה מקום לנימוק נוסף, חדש, "לבל תראי שֶמש" – המשלים שלישייה רטורית של משפטי "לְבַל". הבידוד ימנע ממנה לא רק צחוק וחג, אלא גם את אור השמש. מדובר בכליאה ממש.

אומנם, לרוב אורכו של השיר, עד כאן וגם מכאן ואילך, משתמע שהיא דווקא כן נמצאת מחוץ לבית ורואה את השמש, אומנם בחסות עינו הפקוחה של הבעל. אדרבה, היא תנסה לנוס "לסתר בית", משמע היא לא שם רוב הזמן. רק בשורות האחרונות בשיר מדובר על נפילתה לחשכה (רוחנית). הבעל יכנה את עצמו "איש החושך".

מעין רמז להעדר שמש הופיע בשורה הקודמת, "ממלטך מבנֵי חָם". בדיעבד, עם אזכור אי-ראיית השמש, נוספת כאן משמעות חדשה לעניין ההימנעות מבני חם שדנו בו כאן אתמול: הוא ממלט אותה גם מן החם שהיא החמה, השמש.

> משה מלין: השמש אכן מאוד מטפורית (כמו שציינת לגבי השורה הבאה) ואולי בכך דווקא עוצמתה. להשפעת הכליאה מהשמש האמיתית, האובייקטיבית, יש גבול; אפשר למצוא נחמות אחרות ברבות הימים. ולמצב עצמו יש תקוות פתרון. צריך רק להגיע החוצה. לחסימת כל מה שהוא בבחינת שמש, כל מה שמאיר מבחינה סובייקטיבית את חיי הנמענת - לזה כבר אין גבול. כל פרפר קטן ומשמח לב שהיא תמצא בבית פנימה - יירדף ויוצא אל מחוץ לקו. אלתרמן מצייר רדיפה מייאשת ועולמית דווקא בגלל שהשמש איננה שמש.

*

אִם תָּנוּסִי אֶל סֵתֶר בַּיִת,
אִם בְּשֶׁבֶת-רֵעִים תְּשַׁטִּי,
לֹא תָּנוּסִי מִקּוֹל הָעַיִט,
הַמְּצַעֵק לָךְ: אִשְׁתִּי, אִשְׁתִּי!

בית ה"פזמון" הראשון בשיר ממשיך בקללת בידודה של הרעיה בידי בעלה המת, המקנא לה.
בתי הפזמון מהודקים וסימטריים וקלאסיים יותר מהבתים הארוכים המוליכים אליהם; הם "אלתרמניים" יותר, במובן הרווח של המושג. אלה הם בתים מרובעים בחריזה משורגת, נשית-גברית (חרוזי מלעיל ומלרע) להבדיל מהבתים הארוכים שכולם חריזה גברית (מלרעית). כולם מוליכים אל סיומת קבועה, צעקתו של הבעל "אשתי, אשתי!"

אלה בתים סוערים, מתוחים, מזעזעים, אבל אין בהם ההתפרצות הגעשית שבבתים הארוכים, זו המגבבת עוד ועוד אזהרות ומותחת את מיתר החרוז האחד, עד הרפייתו בבן-זוגו, בעוד ועוד שורות של החרוז האחר. המתח שלהם בנוי על רעיון החריזה המשורגת, א-ב-א-ב: דלת נפתחת, ועוד דלת נפתחת, ורק אז, כמענה, הן נסגרות אחת אחת. וכך, בכל בתי הפזמון, שתי השורות הראשונות מתארות ניסיון של הרעיה לברוח מן הקללה, ושתי השורות הבאות עונות להן בטריקת הכליאה מצד הבעל.

וכך כאן. שתי שורות ראשונות: אם תברחי, אם תחגגי... שתי שורות אחרונות: לא יעזור לך, לא תברחי מאימתי.

ובפירוט: אם תברחי לתוך בית ותחשבי להסתתר שם, ואם תשטי, כלומר תעשי שטויות, או תערימי עליי, בשבתך בין רֵעים. אלו שתיים שהן אחת: ב"סתר בית" הרעיה תיוועד עם גברים זרים. שכן, שימו לב שזה "בית" סתם, לא "ביתי" מהשירים הקודמים, כלומר לא בהכרח הבית של שנינו, שבו את גרה. הרי בבית זה היא נמצאת במילא, אין לה מה לנוס לשם או להסתתר שם.

צמד השורות השני מציב "לא תנוסי" כנגד "אם תנוסי", ולא טורח להדהד את "אם תשטי", אך עונה לשניהם: עוד סימן לכך ששתי השורות הקודמות עניינן אחד.

ממה לא תנוסי? מצעקַת "אשתי, אשתי", הנואשת או המאיימת, הנשמעת בקולו של "העיט". כזכור, בבית הקודם הבעל העיד על עצמו שהוא "כמו עיט חג" במעגל סביב אשתו. הדימוי שהבעל נתן למעשיו הופך כאן למטפורה לו-עצמו. הוא "העיט". עוף דורס, טורף, מפחיד.

או שמא בעיקר מבועת. חרד. הוא "המצעק" דווקא, אף כי המשקל של השורה מאפשר גם "הצועק" (דווקא מצעק מכביד על המשקל: צריך לקרוא מ של מצעק בשווא נח כדי שהמילה תיכנס למשקל). כפי שאמר לנו עדו ניצן לפני כמה ימים, הצורה "מצעק" מופיעה במקרא פעם אחת בלבד, בפסוק דומה לפסוק שלנו. "אבי, אבי", מצעק אלישע המבועת לנוכח עליית אליהו בסערה השמיימה. "וֶאֱלִישָׁע רֹאֶה וְהוּא מְצַעֵק אָבִי אָבִי רֶכֶב יִשְׂרָאֵל וּפָרָשָׁיו וְלֹא רָאָהוּ עוֹד" (מלכים ב ב', יב). "אשתי, אשתי!" מקביל ממש ל"אבי, אבי" שם.

חרוזי הבית דרמטיים. בית-עיט, להזכירנו את זיקתו של ה"עיט" שלנו אל ה"בית", הבית של שניהם. תשטי-אשתי, כל הרצף שטי (או שתי) זהה, בשתי מילים שונות לחלוטין בגזרונן, פועל ושם עצם, שהסמכתן כחרוז חושפת אותן כצמד ניגודי: הנישואים לעומת הפרתם. "תשטי", כלומר תברחי ממני, תרמי אותי, תבגדי, תסטי. מעניין במיוחד ש"תסטי" בצורתו העתיקה נכתב "תשטי". בתורה, בפרשת סוטה העוסקת באישה שנאפה תחת בעלה, הכתיב הוא בשין שמאלית: "אִישׁ אִישׁ כִּי תִשְׂטֶה אִשְׁתּוֹ וּמָעֲלָה בוֹ מָעַל", במדבר ה', יב, וכן בהמשך הפרק פסוק כט).

בתוך השורות, שימו לב לזיקות המצלול. תנוסי-סתר בשורה הראשונה; שבת-תשטי בשנייה.

> חיים גלעדי: בפרשת סוטה מוזכר גם סתר.

*

אֶל גֹּבַהּ מָתְנַיִךְ וִיקַר רַגְלֵךְ
מִי עָפָר יְגַלֶּה מֵעֵינַי?

געגועים של אהבה, לאו דווקא של קנאה, פותחים את הבית הארוך השני בשירו של "הזר", המת, אל אשתו. הוא שוכן-עפר, והעפר מסתיר אותה ואת יופייה מעיניו – דרך ציורית לומר שהמוות מנתק אותו ממנה.

ציור הדברים כאן מוגש על ציר אנכי, כפי שמנחה אותנו כבר מההתחלה המילה "גובה". העיניים, שבגובה הגוף של האדם החי, נמצאות מתחת לעפר. מעל העפר דורכת רגלה של האישה החיה, ורגלה יקרה בעיני המת. עוד גבוה מכך נמצאות מותניה. וראשה... הוא כבר גבוה כל כך, מעבר לדמיונו של המת כביכול.

רגלך ועיניי: במצב המיוחד שלנו כאן, העיניים נמצאות דווקא מתחת לרגליים. צמד המילים הזה, צמד החרוזים, מכתיב גם את שש השורות הבאות בבית: על פי מתכונת השיר, הן אמורות לחרוז כולן עם צמד השורות הפותח, ושתי האחרונות אף להיגמר שוב במילים אלו עצמן, רגלך ועיניי. אנו נראה כבר מן השורה הבאה כיצד נובט מהמילים הללו זרע הפורענות הקנאית שבהן: "רגל" מזמין ריגול, ריגול של העין! החי דורך על העפר, המת שוכן בעפר, ומן העפר כמו בוקעות עיניו ורוגלות אחר החי.

הציר עין-מותן-רגל הוא ציר הגוף כולו, והוא ממשיך אל העפר, שממנו נגלם גוף האדם, על פי הסמליות המקראית, ואליו הוא ישוב. לא נתפלא, על כן, למצוא בבית שלנו גם אוזן (העגיל שעליה) וציפורן, ואת הקריאה "כולֵךְ, כולך, כולך!".

קריאתו של המת "מי עפר יגלה מעיניי" מבוססת על הביטוי "מי יגלה עפר מעיניך", המופנה רטורית אל אדם שמת זה מכבר, ולמרבה הצער אינו חוזה בדברים שאנו רואים היום ואשר היו משמחים אותו או משנים את דעתו. מקורו במשנה במסכת סוטה (פרק ה, משניות ב, ה), המספרת על חידושי הלכה שגילו ר' עקיבא ור' יהושע בן הורקנוס, שהיו מפתיעים את רבן יוחנן בן זכאי לו היה בחיים. אצלנו יש מקרה מיוחד: מת חי, מת בעל תודעה האומר את השיר. מכאן ההטיה המיוחדת של הביטוי העתיק לגוף ראשון.

*

כְּמוֹ נֵר אֲלַוֵּךְ וּכְאוֹיֵב אֲרַגְּלֵךְ,

השורה מחזירה אותנו מהאתנחתא המתגעגעת של תחילת הבית אל הקו השתלטני של הבית הקודם. השורה, וליתר דיוק מחציתה השנייה. בתוך השורה מתחוללת דרמה סמויה. שני דימויים, לכאורה מקבילים, נשמעים כמעט זהים (בעיצורים, ויותר מכך בתנועות), עוסקים שניהם בנחישותו של המת להתלוות לאשתו, אבל דורשים את התנהגותו בהיפוך: מאוהב לאויב.

המת, שהוא בעצם נשמה בלבד, המשולה לנר, ילווה את אשתו כנר המאיר לה את הדרך בחשכה. אדם רוצה בליווי של הנר; בדרך כלל הוא אוחז בו בעצמו. כמה שונה הדבר ממרגל, שליח האויב, הבולש אחריו לא כדי להראות לו דרך אלא כדי לראות אותו גם במסתריו.

ההקבלה הצלילית החזקה בין חצאי השורה מנוגדת לניגוד הגמור בין משמעותם. אם תציבו את "כְּמוֹ נֵר אֲלַוֵּךְ" מעל "כְאוֹיֵב אֲרַגְּלֵךְ" תגלו שכל התנועות זהות ובאות באותו סדר; כך גם העיצורים כ-א-ך; והיעצורים v, ל, ר ממלאים את רוב התווך בסדר משתנה.

הד חזק יוצרת השורה שלנו גם לקודמותיה. ניזכר בשתי השורות הקודמות: "אֶל גֹּבַהּ מָתְנַיִךְ וִיקַר רַגְלֵךְ / מִי עָפָר יְגַלֶּה מֵעֵינַי?". "ארגלך" מתחרז במלואו עם "רגלך", מושא געגועיו של המת מעפר, ו"כמו נר" קצת דומה ל"מותנייך" שיש בה. ה"נר" שלנו נקשר גם לעיניים, ולמוות הנרמז ב"עפר". ו"יגלה", של "מי עפר יגלה מעיניי", מתגלגל ומצטלצל ל"ארגלך". יגלה-ארגלך. העפר אכן יגולה מעיניי והן תרגלנה אחרייך ותחשופנה צפונותייך.  

> יאיר פישלר: המת ילווה כמו חי (נר, שמסמל חיים ביצירה) והאוהב ירגל כאויב. הקשר מקדש כל אמצעי.

*

כִּי שֶׁלִּי אַתְּ כֻּלֵּךְ, כֻּלֵּךְ, כֻּלֵּךְ,
בַּחֲזִיז צִפָּרְנַיִךְ וּבְגֵץ עֲגִילֵךְ,

הצדקה לריגול של הבעל המת אחר אשתו "כמו אויב": כולה שלו. הוא נסחף בלהטו, חוזר על ההגזמה "כולך" שלוש פעמים; אלתרמן אוהב את החזרות המשולשות, אבל בדרך כלל אלו הן חזרות בשינוי, שלושה משפטים קצרים שמתחילים באותה מילה (אנאפורה); כאן, ולא בפעם היחידה ב'שמחת העניים', הטוטליות של הדובר מתבטאת בטוטליות של המילה האחת.

וכשהוא נדרש לתיאור ציורי של מפת הכוליות, הוא מציין את הקצוות הקשים, הנוצצים, הנשיים גם. לא "מכף רגל ועד ראש" או משהו בסגנון, אלא ניצוצות החומר הקרני (או הלק) של הציפורניים, והמתכת היקרה של העגיל. החזיז והגץ שלהם, אפילו לא הם עצמם; החזרי האור הזעירים, החמקמקים, הנפיצים ודליקים.

אפשר לקשר את הציפורניים והעגיל גם למצב הייחודי המתקיים ביצירה, חתירתו של הבעל הזה, אם כקנאי אם, בשירים אחרים, כמתגעגע, אל אשתו. בשיר הבא, 'החולד', ידמה המת את עצמו לחולד החותר באדמה אל עולם החיים ואל רעייתו החיה, ויאמר לה פעמיים "אַתְּ יגון ציפורנַיי הגדולות". העגיל עשוי להזכיר את "ואני מעגל עולמים לך עג, / ואני על קוו כמו עיט חג" מהבית הקודם. ועוד, הציפורניים והעגילים יישארו גם אחרי מותה, כשתצטרף אליו לעולם המתים. אומרים שהציפורניים אפילו ממשיכות לגדול קצת לאחר הפטירה.

"כולך", "עגילך", שתיהן חרוזים ל"רגלֵךְ" ול"ארגלך"; כבר מן האות ג של "רגלך", הנמצאת באותו מקום גם ב"עגילך", והמוחלפת באחותה ה'אטומה' הדומה לה כּ ב"כולך". בגלל הסיומת הדקדוקית הקבועה של כל החרוזים האלה (כינוי הקניין לנוכחת), אלתרמן מקפיד שהחרוז יכלול נוסף עליה עוד שני עיצורים בכל מילה חורזת. לשם הדגשה, ג זו נמצאת פה גם במילה הקודמת ל"עגילך", "גץ". אפקט נוסף, אפקט הניצוץ, נותנת לנו הצפיפות הגבוהה של האותיות הנדירות והצורמות ז ו-צ בשורה, במילים "בחזיז ציפורניים ובגץ".

*

וְרוֹאַיִךְ שׂוֹנְאַי וְחֻבֵּךְ מְעוֹנַי,

תמצית משנתו של הבעל המת המקנא, המצפה שאשתו תישאר לבד בחושך. מי שרואה אותך,
קל וחומר מי שמתראה איתך, הוא שונאי, מתוך כך שהוא גוזל אותך ממני. ובֵיתי הוא בחיקך, בתוכך (אף על פי שבמציאות אני נעדר).

אמרנו ש"רואייך" הם, מתוך כך, "שונאיי". אפשר גם להבין שהסדר הסיבתי הפוך: האנשים מסביב, החומדים אותך, היו שונאיי עוד קודם. אבל זה פחות מתאים למה שמצטייר בשיר וביצירה כולה.

"חֻבֵּךְ" מוכר לנו מביטויים כמו "טומן בחובּו". המילה היסודית היא "חֹב". פירוש המילה הוא כאמור חיק או תוך, פְּנים. במקרה שלנו, שני המובנים מתאימים. אני רואה עצמי הדייר הלגיטימי של חיקך, או של פנימך.

את כל זאת אנו מקבלים בארבע מילים. כל אחת מהן מכילה הרבה, בין היתר משום שכולן בהטייה עם כינויֵי קניין חבורים (על פי הסדר את-אני, את-אני), ורובן ברבים. השורה המרוכזת יכולה להיקרא כשיר קצר, או לפחות כבית שיר. היא אפילו נחרזת בינה לבין עצמה:[ש]וֹנאַי-[מ]עוֹנַי. זאת נוסף להתחרזות המתחייבת מתבנית הבית עם המילה "עינַיי".

בהתחרזות הפנימית דומה שורה זו למקבילה שלה בבית הקודם, שורתו השישית (כמו זו) "ממלטך מבני-חם ונוצרך מקהלם". הדמיון הוא גם בתוכן. יש בשתיהן התייחסות עוינת לאנשים המקיפים את הרעיה ולדעת הבעל חומדים אותה. כך יהיה גם בשורה המקבילה בבית הבא (אבל התחרזות פנימית לא תהיה בה).

*

וְנִבְקַע הֶעָפָר בּוֹ תִּדְרֹךְ רַגְלֵךְ,
וּבָקְעוּ מֵעָפָר עֵינַי.

עפרו של המת, עיניו שהעפר מכסה, רגלה של הרעיה, כל אלה חוזרים אלינו כאן, בצמד השורות של סוף הבית, מצמד השורות שבראשיתו. אך מה שהיה שם געגוע בלתי פתור מעבר לחיץ המוות, מתגלגל כאן לחזיון ביעותים של פריצת גבולות; הקנאות גוברת על דין הטבע. תיאורי הריגול והבעלות שנצברו לאורך הבית היטו את פסוק הפתיחה, "אֶל גֹּבַהּ מָתְנַיִךְ וִיקַר רַגְלֵךְ / מִי עָפָר יְגַלֶּה מֵעֵינַי?" עד גלגולו הנוכחי: כל מקום שתדרכי בו הוא העפר שאני המת שוכן תחתיו; ועיניי תבקענה תמיד מן העפר הזה ותבלושנה אחרייך.

הארגון הרטורי של צמד השורות הזה מיוחד. הבּקיעה והעפר חוזרות פעמיים, בתחילת כל אחד מאברי המשפט המאוחה. ונבקע העפר... ובקעו מעפר... . הדבר מחדד את החריגות ואת האימה. העפר נבקע תחת כף הרגל, דבר מבעית כשלעצמו; ולא זו אף זו, מי בוקע מתוך העפר? – עיניי.

מבחינה משקלית, ניגונית, בולטת כאן תופעה המתקיימת גם בשורות רבות אחרות בשיר: דילוג על הברה לא-מוטעמת אחת שצריכה הייתה לבוא ברגל האחרונה של השורה. זה דבר מקובל במשקל האנפסטי, משקל המבוסס על רגל בת שלוש הברות שהאחרונה בהן היא המוטעמת (הלוא היא ה"אנפסט").  הדבר יוצר האטה בקריאה, איזו שתיקונת, ומספק גיוון לתחושה המונוטונית שעלול ליצור רצף ארוך מדי של אנפסטים (בכתיבה התאורטית תמצאו, לתופעת הדילוג הזאת, את הכינוי "רשת" או את המונח הרוסי "דולניק"). בלעדי הדילוג הזה, השורות שלנו היו נשמעות למשל כך: "ונבקע העפר בו תדרוך כף רגלך / ובקעו מעפר זוג עיניי". הדילוג מתאים במיוחד לשורה האחרונה שלנו: חזרנו על "ובקעו מעפר", מה שכבר ידוע, ועכשיו, הפתעה, מי בקעו? עיניי.

*

וּבְלֶכְתֵּךְ אֶל מִשְׁכָּב בִּשְׁנַיִם,
וּבִיצוּעַ-זָרִים תִּשְׁעֲטִי,
לֹא תָּנוּסִי מֵאִישׁ-הָעֵינַיִם,
הַמְּצַעֵק לָךְ: אִשְׁתִּי, אִשְׁתִּי!

בשאר השיר, הבעל המת מתנגד לכל מפגש, התראות והתוועדות של אשתו עם זרים. המפורש ביותר הוא כינויים "עוגבייך" בבית הבא. רק כאן, בבית ה'פזמון' השני, הוא מדבר על מעשה אהבים ממש.

עוד חריג הבית הזה בכך שהוא, דווקא הוא, המרחיק לכת מכולם מבחינת המעשה של הרעיה, מציג אותו לא כאיסור ("אַל"), לא כדבר שיימנע ממנה ("לבל"), לא כאפשרות ("אִם"), אלא כדבר שיקרה. היא תלך, היא תשעט, ו"לא תנוס" מהצעקות של בעלה המזכיר לה שהיא אשתו: לא ברור אם החשיפה לצעקות הללו גם תמנע ממנה להשלים את המעשה.

עם כל זה שמדובר פה במעשה ה"בגידה" עצמו, עדיין התיאור עקיף יחסית. הוא נשאר ברמת ה"משכב בשניים" וה"שעטה" במיטתו של מישהו. שני הביטויים, "משכב בשניים" ו"יצוע זרים", מזכירים בעצם את המיטה ואת קיומו של אדם שני, וזהו.

הפועל "תשעטי" מציין פעלתנות סוערת, זה כן. הוא אינו הפועל הצפוי כשמדברים על דברים כאלה, והוא הגיע לכאן, בבירור, כדי לחרוז עם "אשתי"; חריזה עשירה, כמובן, לא כזו המסתפקת בהברה המסיימת.

הפועל המיוחד משתלב בבית המיוחד בדרך נוספת. דיברנו על הביטויים "משכב בשניים" ו"יצוע זרים", אבל מעניין שתמיד הפועל המוביל אליהם נוגע לתנועה: ללכת, לשעוט, וגם: (לא) לנוס. כלומר אפילו בתוך היצוע הפעולה שלה מתורגמת לתנועה, להתקדמות במרחב, הפעם התקדמות מהירה, שעטה. "תשעטי" משתלב כך בהפתעה עם "ובלכתך" ועם "לא תנוסי". יותר מכך: כמה שהיא שועטת, כסוס מהיר, בכל זאת היא לא תצליח לנוס מאימתו של הבעל המת הצופה. כמובן, סביר להבין שהוא צופה בה בדמיונה בלבד.

הוא קורא לעצמו "איש-העיניים" על פי הבית שהוביל לבית-הפזמון הזה: אותו בית שבתחילתו הוא שאל "מי עפר יגלה מעיניי?" ובסופו הוא מודיע שבכל מקום שבו היא תדרוך, "ובקעו מעפר עיניי". "איש העיניים" שותף כולו לחריזה עם "בשניים": ש של "איש", כדרך כל ש, עושה רושם חזק על האוזן, ודאי יותר מ-ע, וכך "אישהעיניים / שניים" (וגם, בעצם: מאִיש-העיניים / מִשְ-כבבשניים. מישמיש של תחילות הביטויים).  זו אותה ש שמחזקת מאחור גם את החרוז השני, תשעטי / אשתי.
*

מֵאֶצְבַּע זָרִים, מִמֶּבָּט וּנְשִׁימָה,
קִנְאָתִי תְּסֻבֵּךְ כְּאֵם.

חלקו השלישי של השיר מתחיל בהכרזה נוספת של הבעל המת על כך שיקיף בקנאתו את אשתו, ויחסום אותה מפני זרים. הקנאה מופיעה כאן בפעם היחידה בשיר, חוץ מהכותרת. היא – הפעם לא המת עצמו אלא קנאתו – תסוב סביבה כאילו הייתה אם המגוננת על עולליה.

אכן, "אֵם" מקיפה את צמד השורות שלנו! צמד אותיות זה, והתנועה שביניהן. מהמילה "מאצבע", עם "כאם". מ, צירה, א .... א, צירה, מ:

מֵאֶ [צְבַּע זָרִים, מִמֶּבָּט וּנְשִׁימָה, קִנְאָתִי תְּסֻבֵּךְ כְּ] אֵם.

ממה הקנאה תגונן על הרעיה? מכל שמץ של קשר עם זרים. בהקצנה גוברת. מאצבע, כלומר מגע. ולא רק מאצבע, אפילו ממבט. ולא רק ממבט, שאולי הוא חומד, אפילו מנשימה. סדרת ההקצנה מתחילה בעצם מהאזכור הקודם של "זרים", לפני שורות אחדות, "ביצוע זרים". כלומר ארחיק אותך לא רק מהמיטה של הזרים, אפילו מאצבעם. וכו'.

אפשר לשער שרוב הקוראים קלטו תחילה את הפועל הנדיר "תְּסֻבֵּךְ" כקשור בסבך. קנאתי תסבך אותך, תעטוף אותך באיזו רשת. ך אינה שייכת לשורש, אלא היא כינוי מושא, אבל דומה שהאסוציאציה עם סבך דווקא משחקת לטובת העניין.

ועוד עניין לשוני קטן: מֶבָּט, בסגול, הוא מַבָּט בלשוננו. זו צורה שהייתה מקובלת למדי בספרות התקופה. בתנ"ך יש גם מַבָּט וגם מֶבָּט (בספר זכריה). כך או כך, "בַּט" מופיע בשורה באותו מקום כמו "אֵם" בשורה שאחריה.

כתמיד בשיר זה גם הפעם, המילים החותמות את צמד השורות הראשונות הן המילים המובילות בבית הארוך, בן שמונה השורות. כל השורות תיחרזנה עם אחת מהן, עם "נשימה" או עם "אֵם", בדרך כלל בחריזה דשנה, והשורות השביעית והשמינית תיחתמנה שוב במילים אלו עצמן, והפעם במשמעות דרמטית יותר. למעשה אפשר להניח שהמילים המובילות הללו נבחרו מלכתחילה, בכל בית, על פי צמד השורות שנועד לסיים אותו. לכן לא צריך לתלות יותר מדי משמעויות בהופעתן בשורות הפתיחה. לא צריך להתפלפל הרבה בשאלה למה הקנאה תסוב דווקא כאם, ולמה דווקא מנשימה. את התשובות נחטוף בפרצוף בסוף הבית.

> יאיר פישלר: מעניין ש'אֵם' הוא רמז לפתרון שלנו — המת והרעיה ישלימו כאשר המת יבחין שהיא מגדלת את בנו ("ואת בני יחידי ריגעת"). לא הצלחתי לנסח מה בדיוק זה אומר, אבל זו נקודה למחשבה.

*

וְשַׂמְתִּיךְ לְשַׁמָּה, וְיָשַׁבְתְּ נְשַׁמָּה,

שַמּה היא "שממה, חורבן, שאייה" (על פי אבן שושן). מוכרת לרבים בצורת הרבים, שַׁמּוֹת. שַמּה במקרא היא גם דבר שמשתוממים עליו ולועגים לו.

נְשַׁמָּה היא מי שהשׁימו אותה, שהייתה לשמה; גם ביטוי זה מוכר מהמקרא בעיקר בצורת רבים, בביטויים כמו "עָרִים נְשַׁמּוֹת" ו"אֲרָצוֹת נְשַׁמּוֹת" בעמוס, ישעיהו ויחזקאל, אך ביחזקאל מופיע בשלושה מקומות נשַמּה ביחיד: חרֵבה.

באלבום היפה שלו, שבו הוא קורא משירי אלתרמן בליווי נעימות שהלחין יונתן בר-גיורא, מבטא יוסי בנאי את השורה הזאת כאילו אמר אותה איזה מאהב-אלים בשכונות ירושלים: "וְשַׂמְתִּיךְ לְשַׁמָּה, וְיָשַׁבְתְּ, נְשָׁמָה". כך, עם פסיק של פנייה, ועם איזו התרפסות מעושה כלפי ה"נשמה" המתוקה שלו. אבל בשביל זה אנחנו כאן.

בקנאתו מזהיר כאן הבעל המת בשירנו את אשתו כי יחריב אותה וישאירה שוממת כעיר, אם תיעתר לפיתויי הזרים. מעניין ההיפוך מן המקובל: 'שמה' ו'נשמה' מתארות בדרך כלל במקרא עיר או ארץ שחרבה; ולעיתים מדמים עיר זו לאישה אלמנה ועלובת חיים, כגון בפתיחת מגילת איכה. כאן כיוון הדימוי הפוך.

הניסוח עשוי בשכלול מודרני של משקל וחרוז, אך יסודו בסגנון הקללה המקראית. יצא שהשבת קראנו, בקללות שבפרשת כי תבוא, "וְהָיִיתָ לְשַׁמָּה לְמָשָׁל וְלִשְׁנִינָה בְּכֹל הָעַמִּים אֲשֶׁר יְנַהֶגְךָ ה' שָׁמָּה" (דברים כ"ח, לז). שַמה כאן לשון השתוממות, לצד "משל ושנינה", אך הקללה אמורה בהקשר של חורבן. שימו לב גם למשחק המילים של התורה: יש בפסוק גם "שָמָה" במובן של "לשָם". כאמור, 'שַמה' ו'נשַמה' מרבות להופיע בנבואות חורבן.

אבל מעניין שאלתרמן הצליח לעורר כאן גם פסוקי גאולה. וזאת, בפעלים. בהפטרת הנחמה שקראנו השבת (האם אלתרמן כתב את הבית במוצאי שבת פרשת כי תבוא?) נאמר "תַּחַת הֱיוֹתֵךְ עֲזוּבָה וּשְׂנוּאָה וְאֵין עוֹבֵר וְשַׂמְתִּיךְ לִגְאוֹן עוֹלָם מְשׂוֹשׂ דּוֹר וָדוֹר" (ישעיהו ס', טו). "ושמתיךְ" כאן, וברוב הופעותיו במקרא, לחיוב. ומעניין גם פה משחק המילים, ושׂמתיך-משׂושׂ.

הפועל השני, "וישבת", שכיח ואפשר למצוא אותו בהקשרים שליליים וחיוביים, הבולט שבשליליים "איכה ישבה בדד" שכבר הזכרנו; אבל יש מקום ידוע במקרא שבו הפועל לשבת מופיע בסמיכות למילה "נשַמה", חרבה, ממש כמו כאן: "וְשַׁבְתִּי אֶת שְׁבוּת עַמִּי יִשְׂרָאֵל וּבָנוּ עָרִים נְשַׁמּוֹת וְיָשָׁבוּ" (עמוס ט', יד). "וישבו", ושוב עם משחק מילים: כהמשך למילים "ושבתי את שבות". אפשר לומר שהקללה כאן "וישבת נשמה" מהפכת אף היא את הכיוון במקרא: עיר נשמה, עוד תיושב ותשב; אך את תשבי נשמה, חרבה, אלמנה. במקום נשמות וישבו, כיוון הפוך: וישבת נשמה.

בקיצור, בשורת הפלא שלנו, אלתרמן דולה מתהומות הקללה ואימת החורבן במקרא, מדמה את האלמנה המקוללת לעיר חרבה כפי שבמקרא מדמים את העיר החרבה לאלמנה, אבל מצליח גםלדובב בבירור פסוקי גאולה, אם לצורך ניגוד אם כדי לשתול בשיר את בשורת הגאולה שתבוא בסוף היצירה.

אם תאמרו ש'שמה' ו'נשמה' הן בעצם הטיות של אותה מילה, אולי תצדקו (תלוי איך נפרש 'שמה'). כך שאולי החריזה הפנימית בשורה שלנו אינה תקנית. אבל היא בונוס. בונוס כפול ומכופל, בנוס ומבונס. ראשית, השורה עצמה, על ארבע מילותיה, היא משחק מילים אחד גדול. שימו לב כמה רב המשותף, בצלילים ובאותיות, בין ארבע המילים "וְשַׂמְתִּיךְ לְשַׁמָּה וְיָשַׁבְתְּ נְשַׁמָּה". שנית, כמובן, ההתחרזות עם השורות האחרות בבית, בדרך כלל בעושר הכולל את כל ה"שמה": נשימה, יישָמע, יומה.

*

לֹא חִנֵּךְ יֵרָצֶה, לֹא קוֹלֵךְ יִשָּׁמַע,

הקללות על הרעיה אם תפר אמוניה לבעלה המת ממשיכות לצאת מפיו. יש לה חן, שהוא, הזר, הרי מקנא לו, כאמור בכותרת השיר. הוא לא יירצה בידי איש. זה חדש, כי הרי עד כה דומה היה שהכול מנסים לחזר אחריה. אך אנחנו כבר לא בחטא, אנחנו בעונש. כך גם באשר לקולה, שוודאי יש לה, אך לא יימצא לו שומע.

כיאה למילה "יישמע", וכדרכו של אלתרמן במילים הנוגעות לשמיעה, יש בה ממד צלילי מפותח. הפעם זו החריזה העשירה של המילה עם "שמה" ו"נשמה" (ו"נשימה") שבשורות הקודמות. הצליליות מפותחת בשורה גם בכך שהיא עשויה תקבולת פשוטה, מחצית מול מחצית, כפי שקל לראות, כולל החזרה על צלילים קבועים במקומות קבועים.

בולטת כאן גם מתכונת רטורית שאלתרמן מחבב, בעיקר בשירים במודוס גבוה, כמו-מקראי, ובהקשרים נמלצים כגון הקשרנו-זה של קללה קדומה, וכבר דיברנו עליה: התקת מילת השלילה "לא" מהפועל אל שם העצם. במקום "חינך לא יירצה", "לא חינך יירצה". ההמרה הזאת נחוצה כאן גם למען המשקל.

> יאיר פישלר: ריצוי משמש במקרא במשמעות של כפרה, ואולי זו כוונת המשורר גם כאן:
הקנאה שמתעוררת ומשימה את הרעיה לא עוצרת ולא משאירה מקום לפיוס. הרעיה תחרב, ואף חסד נעוריה לא יעמוד לה. עד שלא ייותר לאיש החושך דבר.


*

וְהִקְפַּצְתִּי עָלַיִךְ זִקְנָה בְּלִי יוֹמָהּ,
וְיָפוּצוּ עוֹגְבַיִךְ וְלֹא נְשִׁיבֵם,

פעולתו של הבעל המת לבודד את רעייתו מגיעה לרמה של ענישה, ולספק-חריגה מסדרי הטבע. הוא יקפיץ עליה זקנה שלא בעיתה. הדבר יסייע לו להרחיק ממנה את מחזריה.

הביטוי המוכר הוא "קפצה עליו זִקנה". אדם שהזדקן פתאום ומוקדם. כאן יש מי שיקפיץ אותה. עוד ביטוי קיים שמופיע כאן בשינוי הוא "קוּמָה ה' וְיָפֻצוּ אֹיְבֶיךָ וְיָנֻסוּ מְשַׂנְאֶיךָ מִפָּנֶיךָ" (במדבר י', לה). כאן במקום "ויפוצו אויבייך" יש מילה דומה מאוד בצלילה, אבל הפוכה: ויפצו עוגבייך".
שימו לב לקו האנכי בצמד השורות הזה: לדמיון הצליל בין "והקפצתי" ל"ויפוצו" ובין "עלייך" ל"עוגבייך". הקבלת "והקפצתי עלייך / ויפוצו עוגבייך" רומזת לקשר סיבתי בין הדברים. הם יפוצו מעצמם, כי תיראי להם זקֵנה ותאבדי את חינך בעיניהם. אנו, מצידנו, אני ואת, לא נוכל להשיבם אלייך גם אם נרצה.

המילה "נשיבם" יפה כאן, כי היא ממזגת בתוכה את שני חרוזי הבית. כזכור, בבית הזה כל שורה מארבע השורות האמצעיות צריכה להתחרז עם "נשימה" או עם "אֵם", חרוזי המסגרת. השורה שנגמרת ב"נשִׁיבֵם" אכן חורזת עם "אֵם", כמצופה ממנה מהתבנית. אומנם, חרוז מינימלי. אבל חלקה הראשון, "נְשִׁי[בם]", חורז עם כל ההתחלה של החרוז השני, המילה "נְשִׁי[מה]"!
וכך, המילה המסיימת את חלקו המרכזי של הבית, לפני צמד השורות החוזר על מילות החרוז של צמד השורות הפותח, כמו סוכמת את חרוזיו.

האות היחידה במילה "נשיבם" שאינה חלק ממילות החרוז הראשיות האחרות, ב רפה, ממלאת בכל זאת תפקיד סוכֵם: היא מאפשרת ל"נשיבם" לספוח גם את המילה "עוגבייך" שבאמצע השורה, ש-ב רפה מופיעה בה במקום מקביל (עוגבייך, נשיבם), וכך להמשיך גם במסורת שהתפתחה בשיר זה, של הד בין מחצית השורה לבין סופה. הנה הבית, להיווכחותכם:

מֵאֶצְבַּע זָרִים, מִמֶּבָּט וּנְשִׁימָה,
קִנְאָתִי תְּסֻבֵּךְ כְּאֵם.
וְשַׂמְתִּיךְ לְשַׁמָּה, וְיָשַׁבְתְּ נְשַׁמָּה,
לֹא חִנֵּךְ יֵרָצֶה, לֹא קוֹלֵךְ יִשָּׁמַע,
וְהִקְפַּצְתִּי עָלַיִךְ זִקְנָה בְּלִי יוֹמָהּ,
וְיָפוּצוּ עוֹגְבַיִךְ וְלֹא נְשִׁיבֵם,
וְזָכַרְתְּ לִי כָּל אֵלֶּה עַד כְּלוֹת נְשִׁימָה,
רַעְיָה, רַעְיָה וָאֵם.

> צפריר קולת: ה-ב הרפה תתחרז בהמשך עם וו החיבור של ה-"וָאם".
>> צור: וואלה! כלומר אם נסתכל על צמד השורות האחרון דווקא, "נשיבם" עשוי כולו מחרוזיו!

> ימי בר: למה הוא כל כך שונא אותה וחושד בה?
>> צור: זו שאלה ששואל את עצמו כל מי שמבקש לפענח ולפרש את היצירה כמכלול. אני לא רוצה לאמץ פה פירוש מסוים אחד. זה נתון שיש לנו. הוא אוהב אותה, לא שונא אותה, אבל יש בו גם פן קנאי ומטורף.
>> יאיר פישלר:  כי הוא מת וכל החיות שלו תלויה בקשר איתה.


*

וְזָכַרְתְּ לִי כָּל אֵלֶּה עַד כְּלוֹת נְשִׁימָה,
רַעְיָה, רַעְיָה וָאֵם.

הרעיה תזכור לבעלה עד יומה האחרון את שעשה לה אחרי מותו, כמפורט בשיר עד כה: בודד אותה וכלא אותה והקפיץ עליה זקנה כדי שתישאר נחלתו הבלעדית, אלמנה עגונה. הוא יודע שהיא תזכור לו, אולי אפילו רוצה בכך.

לראשונה ב'שמחת עניים' מצוין כאן שיש להם ילדים. או שיהיו להם. או שיהיו לה פעם: כך יתחוור בסוף היצירה. האימהות שלה די נעדרת מהשירים לאורך הפואמה, אבל (כפי שמזכיר לי יאיר פישלר) בשיר 'בקשת מחילה' (א, ח) הוא מזכיר לה את "בני יחידי". היא מתוארת כאם גם באורח עקרוני-מיתי יותר ב'שיר שמחת-עיניים' (ב, ב). שם הוא יאמר לה, כנציגת הרעיות עלי אדמות, "רעיה נרצעה ונצחית, / אֵם כל חי הצופָה חצרמוות".

ה"אֵם" הוא מצד אחד מילת הסיום, מילת החרוז שעל פיה נבנה כל הבית. כלומר עניין חשוב. מצד שני הוא מוצב כאן רק כנספח אפשרי ל"רעיה": פעם רעיה סתם, פעם רעיה ואם. כנגד החזרה "רעיה, רעיה" באה גם החזרה הצלילית "כל אלה עד כּלות".

"וזכרת לי" מהדהד כנראה את "זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך", בייחוד לאור תפקידו של פסוק זה (במלואו) ב'שיר לאשת נעורים', אותה רעיה שבשירנו. היא תזכור לו, ספק אם לטובה. פשוט אין לה ברירה. הצירוף "וזכרנו כל אלה" יופיע בשיר האמצעי ב'שמחת עניים' (ג, ג), 'הטיול ברוח': "וזכרנו כל אלה לטוב, לא לרע, / והרַע לטובה נזכרנו". לא בטוח שהוא הדין לגבי הזיכרון הזה.

מה יקרה בכלות נשימתה? זאת ייאמר בבית הקצר, בית ה'פזמון', החותם את השיר, שיאו המבעית והמתעתע, אשר יבוא מייד.

*

וּבִהְיוֹת בִּינָתֵךְ לְחֹשֶׁךְ,

הבִּינה מזוהה עם האור, והסתלקותה, אם כך, עם החושך. אלתרמן הוא משורר של בינה, המרבה לעסוק גם בהסתלקותה, כפי שהראיתי באריכות בעבודת מחקר שכתבתי (זמינה במרשתת; קישור בתגובות), והניגוד בינה לבין חושך מופיע אצלו בעוד כמה מקומות, כגון בשיר 'ערוב' בשירי מכות מצרים: "אבי, חשְכה בינה. טורפות הצאן בצאן".

השורה שלנו, "וּבִהְיוֹת בִּינָתֵךְ לְחֹשֶׁךְ", היא תחילתו של בית הסיום של שירנו 'הזר מקנא לחֵן רעייתו'. אחריה באה השורה "ובנושכֵך בקללה את רשתי", שנדבר עליה בכפית הבאה שלנו; אבל חשוב לראותה עכשיו, כי היא מלמדת שכאשר בינתה של הרעיה תחשך, היא תילכד ברשתו של בעלה המת ותנסה לשווא להימלט. עוד עובדה חשובה של הקשר מיידי היא השורות שקראנו אתמול, הבאות מייד לפני זו, האומרות "וזכרתְּ לי כל אֵלה עד כלות נשימה".

מן המסגור הזה מובן שהיחשכות בינתה של הרעיה היא יום מותה. בכלות נשימתה תהיה בינתה לחושך, והיא תילכד ברשתו של המת, כלומר תצטרף אליו סוף סוף, כפי שהוא מייחל לכל אורך השיר וכפי שהוא מנבא גם בשירים הקודמים. במוות או סמוך לו תודעתו של האדם כבה.

ועם זאת, נותר כאן מקום לאפשרות שמדובר לא במוות אלא באובדן שפיות. הרי זה פירוש החשכת הבינה במובאה האחרת שנתתי, של טירוף הכבשים. וגם, בפשטות, הבינה היא שפיות הדעת, צלילות הדעת, התבונה וההיגיון, ואפשר לאבד אותם גם בלי לאבד את החיים. זאת ועוד, סופו של המשפט שלנו, בשורות המסיימות, שגם אליהן עוד נגיע בהרחבה, יהיה "מה נותר לו לאיש-החושך, / המצעק עוד: אשתי, אשתי!". כלומר, לכאורה, בהיות בינתה לחושך היא תאבד לו, לא תצטרף אליו.

השיר, והבעל האומר אותו, מתארים אם כן סוף עתידי שטיבו אינו חד-משמעי. אבל הוא ודאי מתאר ניצחון מר של קנאותו לאשתו: או שהיא תתאחד איתו במחיר מותה, או שרדיפתו תגרום לה לאבד את שפיותה במרי.

*

וּבְנָשְׁכֵךְ בִּקְלָלָה אֶת רִשְׁתִּי,

המשך של "ובהיות בינתֵך לחושך". זה יקרה כשהרעיה תימצא כבר ברשתו של בעלה המת. כדג מפרפר היא תנסה לשווא לקרוע עותה, קללת ייאוש על שפתותיה.

הצענו בשורה הקודמת, על פי ההקשר שמסביב, שהכוונה ליום מותה, שבו היא תצטרף אליו לעולם המתים; או אולי להשתגעות שלה, אובדן בינה, בגלל המרדף שלו אחריה. השורה שלנו יכולה לפתח כל אחת מהאפשרויות: התנגדות שווא למוות, או ניסיון מטורף להימלט מהרשת שבה כלא אותה הבעל המת בחייה ובודד אותה כמתואר לאורך השיר.

השורה הקודמת "ובהיות בינתך לחושך" מתכווצת כולה, בצליליה, ל"ובנושכך" שאצלנו. בולטים כמובן במיוחד ב"ובנושכך" צלילי "חושך", והנשיכה היא אכן ביטוי מוחשי להתנגדות פרימיטיבית של מי שניטלו ממנו מאור עיניו ובינתו. אבל במילה" ובנ[שכך]", בעיקר בתחילתה, מתומצתות גם "וב[היות]" ובעיקר "בינ[ת]ך".

העניין המוזיקלי הזה משרת את המהות. הנשיכה, נשיכה בקללה, היא תוצר ישיר של היות הבינה לחושך. הילכדות, השתגעות, אובדן חושים, אובדן בינה, אימת מוות. מותר האדם נעלם בהיחשך בינתו, והוא נושך כחיה וכנחש. הקללה ספק נאמרת, הרי הפה עסוק; דומה שברקע מצלצלת גם קללת הנחש מגן עדן.

"רשתי" מהדהדת גם היא את ש של החושך, ואת ת של "ובהיות בינתך", אך מעל כל אלה היא כמובן נועדה לחרוז עם הצעקה המסיימת "אשתי, אשתי!"

> יאיר פישלר: הרשת היא, די בברור, אותה זקנה ערירית שתוארה בבתים הקודמים, ולא צריך להזקק למותה או אפילו לאובדן שפיות. המת איוה אותה חיה. בפנים אורים. אם היא תהיה לחושך הרעיה שהוא איוה תמות, גם אם האדם עצמו יישאר בחיים.

*

מָה נוֹתַר לוֹ לְאִישׁ-הַחֹשֶׁךְ,
הַמְּצַעֵק עוֹד: אִשְׁתִּי, אִשְׁתִּי!

מה קורה בעצם לבעל המת שלנו, לזר המקנא לחן רעייתו, בסיום שירו – במצב עתידי משוער שבו מחשיכה בינת אשתו והיא מנסה לשווא להימלט מרשתו?

הבית הזה, המסיים, נמצא אצלנו כזכור בגדר דו-משמעות, דו-אפשרות: אפשר שמדובר במותה, ובהצטרפותה אליו, אפשר שמדובר בהשתגעותה מחמת רדיפתו. והנה עכשיו הוא תוהה מה ייוותר לו במצב זה, שבו הוא עתיד לצעוק בבעתה "אשתי, אשתי" ממש כשם שהוא נהג לצעוק לנוכח ניסיונות המנוסה שלה. שכן כך או כך, מתה או משתגעת, הוא חש שהוא נותר בלי כלום.

אם היא מחשבת לברוח, הוא יודע שבלעדיה לא נותר לו דבר בעולם הזה. ואם היא מתה ומצטרפת אליו, אומנם היא זו הנותרת לו, אבל היא איננה. מותה יעורר בו חרדה איומה, כאילו היא נלקחת ממנו.

אפשר לראות, בהשוואה רוחבית בין השורות  הללו לשורות המקבילות בבתי ה'פזמון' הקודמים, כמה דרמטי הוא הסיום הזה.

ראשית, התהייה "מה נותר לו" מחליפה את "לא תנוסי". גם מפני שכבר ראינו שהיא לא תנוס במצב המתואר כאן: היא ברשת. וגם, בדרך זו, המוקד עובר לעת נעילה מהנמענת אל הדובר, להזכירנו שיחסו אל אשתו הוא קודם כול מופרעות שלו, לא תכונה שלה.

הלאה. באורח יוצא דופן בבתי הפזמון הללו, 'חושך' חורז עם עצמו: להדגיש שהחשכת בינתה של הרעיה (יהא מובנה אשר יהא) מזהה אותה איתו, עם בעלה, שוכן-החושך, שאולי ידו במעל שהרי הוא לכד אותה ברשתו. חריזת חושך-חושך באורח עתיר משמעות זכורה מ'שירי מכות מצרים' של משוררנו, במכת חושך: "בכורי, בכורי הבן, לא יפרידנו חושך / כי אב ובנו קשורים בעבותות של חושך".

הוא מכנה את עצמו "איש החושך", אחרי שהתכנה, במקומות המקבילים בבתים הקודמים, דווקא בכינויים הנוגעים לראייה טובה: העיט, איש העיניים. עכשיו הוא איש החושך, נציגם של המוות, השיגעון והאקראיות. אפשר לומר שגם בינתו, אם הייתה כזו, הייתה לחושך. המצוקה משתלטת עליו באובדן אשתו.

כנגד איש-החושך על כפל השי"נים שבו בא, כבבתים הקודמים, הכפל "אשתי, אשתי". אך עתה גם היא חשוכה. בינתה הייתה לחושך. קישרנו אתמול למערכת צליל מבעיתה זו גם את הנשיכה בשורה הקודמת.

ולבסוף, הוא לא "מצעק לך" אלא "מצעק עוד": דווקא כאן, כאשר מדובר במצב עתידי רחוק וסופני, מודגש הצד ההמשכי של הצעקה שלו. כאן גם מובן יותר למה "מצעק" ולא "צועק". זה מצב קיומי אצלו ממש. קיומי וחזרתי וסדרתי. הוא מצעק כשהיא מנסה לנוס, והוא מצעק כשהיא נלכדת סופית. הוא מצעק ומצעק, ומילת המפתח האלתרמנית "עוד", עדיין, שוב, בעתיד כבהוווה כבעבר, חותמת את השיר עם קריאות הייאוש של האהבה הטרופה.

> משה מלין: מה נותר - לא רק בלית אשתו, אלא גם ללא תכלית. עד עכשיו היתה רדיפתה תכלית ״קיומו״. עתה כשהושגה התכלית - מה יצדיק את היותו?

> יאיר פישלר: אני חושב שהמצעק זה בעבר, והשאלה היא לא מה יהיה בעתיד אלא מה יצא לו מכל הרדיפה הזו, אם המים יישפכו יחד עם התינוק.


יום שישי, 18 באוגוסט 2023

יופיו וטירופו: קריאה מושהית בשיר 'הברק' מתוך 'שמחת עניים' לנתן אלתרמן

 במסגרת 'כפית אלתרמן ביום' בפייסבוק, מי-ווי וטלגרם, קראנו בחודש אב תשפ"ג, יולי-אוגוסט 2023, את השיר הרביעי בפרק א של 'שמחת עניים' לנתן אלתרמן, 'הברק'. לפניכם רצף העיונים שלי בשיר, כסדרו, ומבחר מהתגובות הפרשניות של הקוראים.

 

ד. הַבָּרָק

 

וּשְׁאוֹן הַגֶּשֶׁם רַד. וְהוּא לֹא יְעִירֵךְ.

סָעוּר טֻלְטַל הַגֶּשֶׁם וּקְרָעִים זֹרָק

וְאַחֲרֵי גַּבִּי הֵאִירוּ אֶת עִירֵךְ

יָפְיוֹ וְטֵרוּפוֹ שֶׁל הַבָּרָק.

 

צַלְמָוֶת בְּאוֹרוֹ. אַלְמָוֶת בְּקֹרוֹ.

וְכַחוֹמוֹת יִפֹּל. וְכַחוֹמוֹת יָשׁוּב.

וְעַל הַבַּיִת גָּח וְשֶׁבַע הוּא קוֹרְעוֹ

מִן הַשָּׁחֹר – כָּלִיל! – אֶל הַהִבְהוּב!

 

לֵיל מַיִם וּבָרָק! לֵיל גַּהַר וּנְעוּרִים!

לֵיל כֹּחַ! בִּשְׁנָתֵךְ אוֹרִים פָּנַיִךְ, בַּת.

כָּזֹאת, בִּתִּי, אוֹתָךְ אִוִּינוּ, הַנְּעָרִים,

כָּזֹאת חִכִּינוּ לָךְ לְעֵת שַׁבָּת.

 

אַבִּיט בָּךְ. עוֹד אַבִּיט בָּךְ. לֹא אֲבַהֲלֵךְ.

וְנַמְתְּ לְאֵין מַרְאוֹת וְנַמְתְּ בִּשְׁחוֹר וִיקוֹד.

וְאֹשֶׁר וּנְעוּרִים עָלַיִךְ אֲהַלֵּךְ,

כִּי לֹא תֵּדְעִי אוֹתָם, כִּי לֹא תּוֹסִיפִי עוֹד.

 

וַאֲהַלֵּךְ עָלַיִךְ אֶת יָפְיֵךְ הַמֵּת

וְאֶת חִיּוּךְ שְׂפָתַיִךְ הַסְּדוּקוֹת, בִּתִּי,

כִּי בַּחוּצוֹת בָּרָק, בָּרָק אַדִּיר עוֹמֵד,

וְסַנְוֵרִים נִשְׁטַפְתִּי עִם בֵּיתִי.

 

 ד. הַבָּרָק

וּשְׁאוֹן הַגֶּשֶׁם רַד. וְהוּא לֹא יְעִירֵךְ.

תמידים כסדרם, אנחנו ממשיכים ב'שמחת עניים' על פי הסדר, ומגיעים היום לשיר הרביעי בפרק א.  הוא מגיע כהמשך ישיר לשיר שלפניו. ב'הבכי' עמד המת-החי "בחלון הקר" והביט באשתו הבוכה. בסוף השיר, היא נרדמה. בשיר 'הברק', לכל אורכו, הוא ממשיך להביט בה. שנתה, והסופה שהוא עומד בה בחוץ, מעוררים בו מחשבות אחרות לגמרי מאלו שבשיר הקודם.

נראה שאין מדובר באותו לילה. המת בא לעיר בקביעות, כפי שקראנו בשיר שלפני הקודם, 'גר בא לעיר'. כנראה הוא צופה באשתו בלילות רבים. אומנם שני הלילות, ב'הבכי' וב'הברק', קרים: "בלילה זה עמדתי בחלון הקר" ('הבכי'), ובשירנו מזג האוויר חורפי מובהק ונזכר גם קור. אבל בלילה של הבכי "לא נע עלֶה", ואילו אצלנו "שאון הגשם" ורוח מטורפת: "סָעור טולטַל הגשם", נקרא תכף. הלילה כולו יתואר כ"ליל מים וברק".  

הקשר לשיר הקודם, 'הבכי', וגם השוני בין השירים, גלומים כבר בשורה הראשונה. היא מתחילה ב"ושאון", כנגד ניגודו "והס" שבו פתחה שורת הסיום של השיר הקודם. "והוא לא יעירך" כהמשך ל"את ישֵנה" בשורה שלפני-האחרונה שם. עצם הפתיחה בו' החיבור רומזת שהשיר ממשיך את קודמו, בין אם זה אותו לילה ובין אם זה לילה נוסף של תצפית. שתי הצלעות השוות בשורה הראשונה, שהן שני משפטים עצמאיים, פותחות בו' חיבור זו. כי אכן, הצלע השנייה, "והוא לא יעירך", מצד אחד מתייחסת לשאון הגשם מהמשפט הקודם, מצד שני ממשיכה ישירות את שנתה של הרעיה מסוף השיר הקודם.

השורה גם מכריזה על הצפוי לנו בשיר: כולו ייאמר בשנתה של הרעיה. לא משאון הגשם היא תתעורר. יש משהו מורבידי במילים הללו, השתמעות שהיא כבר לא תתעורר לעולם, וזה לא נכון: היא תקום ותמשיך; אבל נראה שהמורבידיות הזאת מכוונת, ורומזת לנו גם היא על מה שיבוא בהמשך השיר: בעיני הצופה, מותה העתידי של אשתו ניבט אליו מדמותה הישנה, הדוממת, עצומת העיניים.

השורה פותחת ברעש. שאון הגשם. הביטוי מגשים את עצמו: פעמיים ש, הרעש הלבן הזה. מי ירד? לא הגשם, אלא קולו של הגשם, שאון הגשם. כמובן מה שיורד במציאות הוא הגשם, ואם לדייק עוד: טיפות המים. אבל הרעש הוא העניין פה. הוא זה שעלול להעיר את הישנה, ולא עושה זאת.

"רד" הוא צורה מקוצרת ל"ירד". היא מופיעה במקרא רק פעם אחת, בספר שופטים, "והיום רד מאד" (י"ט, יא), מתוך מאות הופעות של הפועל לרדת להטיותיו. אבל מובנת בקלות, שכן גם ב"רֵד" וב"לרדת" האות י נופלת.

העמדת "רד" כמילה בודדת מבליטה את המסגרת הצלילית האחידה שנוצרת לשני המשפטונים בשורה, "ושאון הגשם רד" ו"והוא לא יעירך". הם ממוסגרים באותה מסגרת: מתחילים ב-ו, וגם נגמרים כל אחת בהברה שמתחילה ב-ר. רד, יעירך.

הצורה 'רד', ולא 'ירד', נחוצה כדי לשמור על המסגרת המשקלית, בפרט בשלב קריטי זה של השורה הראשונה, המנחה את הקורא לניגונו של השיר. אלתרמן הקל עלינו כאן. הוא יצר את השורה כשתי צלעות מובהקות, שני משפטים עצמאיים, מופרדים בנקודה, מקבילים במופגן, וניגון זה, שבו השורה נחלקת לשני חצאים שביניהם נושמים, ינחה אותנו גם בשורת העשויות כמשפט אחד.

[מכאן אני ממשיך לגבי המשקל בשיר, למתעניינים.]

אכן, הצלעות שוות: כל אחת עשויה שלושה יַמבּים, כלומר שלושה זוגות של הברות שהשנייה בכל זוג היא המוטעמת. זה המשקל שילווה אותנו לאורך השיר: בכל שורה שישה ימבים כאלה, שכמעט תמיד מתחלקים לשתי שלישיות שביניהן באה נשימה. בכל בית ארבע שורות, והאחרונה בהן בדרך כלל מקוצרת: חמישה ימבים. זה נותן רגע לנשום, לסכם מה היה לנו.

גם מבחינת המשקל השיר הוא המשך ל'הבכי'. גם שם צורת היסוד היא שישה ימבים בשורה, והצורה המשנית היא חמישה. שם, בדרך כלל, גם השורה השנייה בכל בית מקוצרת לחמישה ימבים, לא רק הרביעית. כלומר כל בית בנוי, מבחינת מספרם של זוגות ההברות, 6565. ואצלנו 6665. בשני השירים, כאמור, שורות השש נוטות להתחלק לשני חצאים שווים.

השוני בין השירים יוצר שוני קל באווירה. כאשר השיר נע כל הזמן בין הארוך למקוצר, שורה כך שורה כך, יש יותר דינמיות. 'הבכי' סוער מבחינה רגשית, ואילו ב'הברק' הסערה היא במזג האוויר ובתפאורה, אבל דווקא המבט של המת יותר סטואי ומשדר שלוות נצח.

יתרה מכך, המשקל הנע בין הארוך לקצר, משקלו של 'הבכי', מקביל למה שחוקרים זיהו כ"משקל הקינה" המקראי. זה המשקל הרווח במגילת איכה, שעמדנו על זיקתו של 'הבכי' אליה. ואילו עכשיו ב'הברק'. כאן הדברים מורצים בקצב קבוע, ורק בסוף כל בית יש מעין הפסקה לנשימה באמצעות קיצור השורה ברגל אחת.

*

סָעוּר טֻלְטַל הַגֶּשֶׁם וּקְרָעִים זֹרַק

שורתנו מועמדת לתואר שורת-הטבע היפה והמוחשית ביותר בשירה העברית. רוח עזה, מכיוונים משתנים, טורפת את הגשם. מטליות-מטליות של מים, גושי-גשם, מוטחות אנה ואנה. הגשם נחווה כבעל מצב רוח משלו: נרעש, סעור, מטולטל, מסוכסך עם עצמו.

"שאון הגשם רַד", קראנו בשורה הקודמת, הראשונה בשיר, וחשבנו כנראה על קול-המון-טיפות-המים של גשם רגיל, המאווש בעלים ודופק על פחים. אבל הרי לנו שאון של סופה. הניגוד לשיר הקודם, 'הבכי', מחריף: איפה "וגם לא נע עלה" ו"והס" ואיפה אנחנו. גשם סוער מחליף את דמעות הבכי הטרוף בכר. הבכי עבר החוצה; מי שבכתה ישנה בשלווה.

הגשם פסיבי לחלוטין. כמו הדמעות. השורה פעילה מאוד, שלושה פעלים מתוך חמש מילים, אך כולם סבילים. סעור במשקל פעוּל, מי שנעשים בו דברים. הגשם לא סוער אלא הרוח סוערת אותו. טֻלְטַל, בניין פֻּעַל, הבניין הסביל הכבד, שאכן טלטלוהו טלטלת גבר. וגם "זֹרַק" בבניין פֻּעַל, לא סתם נזרק אלא ממש זורק, בלי שום אות-עזר כגון נ המטשטשת את העיקר שבשורש.

גם המילה "קרעים" נקייה. הגשם זורַק קרעים, הוא עצמו קרעים, לא כקרעים או בקרעים או לקרעים. הצירוף "קרעים זורק" משמיע את מהותו. קרעים קרעים מוטחים לכיוונים מהופכים: לכאן "קר", לשם "רק". "קרעים" עובד כך גם עם "סעור": רצף העיצורים ע-ר ב"סעור" מתהפך לכדי ר-ע ב"קרעים". על אותה דרך קרובים "סעור" ו"זורק", בהתחשב בדמיון בין צלילי ס ו-ז.

מ"ם סופית של "קרעים", שאולי תטענו שהיא מקלקלת את טהרת השורשיות שאני מתאר, חשובה כמובן כי עצם העניין הוא שהגשם נעשה יותר מפיסה אחת; אבל גם מבחינת משחק הריבוי הצלילי שבשורה הזאת, הרי יש לנו "הגשם וקרעים": ם חוזרת ברציפות. להרגשה זו של קרעים והתפצלויות מוסיף כמובן הפועל מכפיל-הצליל "טֻלטל".

הגשם, הנושא, עומד באמצע השורה, מילה שלישית מההתחלה ומהסוף. הוא כמעט שאינו משתתף במערכת הצלילים החוזרים. הוא כל כך אמצעי, שהוא חוצה את קו האמצע שמחלק בדרך כלל את השורות אחרי שש הברות. הוא מתפרס על פני שתי המחציות. משני צדדיו הפעלים הפורעים בו, המושכים אותו אנה ואנה.

מעניין גם לזכור ש"זורק", המשתלב כה יפה במערכת הצלילים, נולד כאן לצורך חריזה עם "הברק", המילה הראשונה בבית וכותרת השיר. סביר ש"קרעים זורק", ואולי כל הטלטלה של הגשם, נולדו בגלל הברק הזה, שהוא העיקר, לקראת החריזה איתו. קיבלנו בזכות זה תיאור נדיר ביופיו, בנאמנותו למציאות, ובשילוב שהוא עושה בין צליל, משמעות פשוטה, ומשמעות פסיכולוגית מושאלת. נֵס השיר.

> עפר לרינמן: סעור - שיער. טולטל - תלתל. קרעים - הרים. יש פה חריקות של "הררים תלויים בשערה", עולם תלוי על בלי-מה.

> יאיר פישלר: "החלו יורדים בזעף אמר לא כך שאלתי". יש כאן שינוי של כל ההסתכלות שלנו על הגשם – אם בשורה הקודמת הוא היה יפה ונעים והיא עדיין לא התעוררה, עכשיו הוא כואב ומאיים וברור למה היא ממשיכה לישון.*

וְאַחֲרֵי גַּבִּי הֵאִירוּ אֶת עִירֵךְ
יָפְיוֹ וְטֵרוּפוֹ שֶׁל הַבָּרָק.

הברק, שעל שמו השיר, מפציע כאן מבעד לגשם המוטח ברוח. וכמו שלא הגשם ירד, כביכול, אלא שאון הגשם, כך שתי תכונות של הברק, יופיו וטירופו, הן המאירות את העיר.

מהמילים "ואחרי גבי" אנו למדים שוב שהמצב בשירנו הוא זה שתואר בשיר הקודם: הדובר (מי שאומר את השיר), המת-החי, עומד בחלון של רעייתו ומביט פנימה. מה שקורה בחוץ קורה אחרי גבו.

ההמשכיות כבר לא מפתיעה, כי ראינו בשורות הקודמות סימנים לה. בין היתר קראנו בשורה הראשונה "והוא לא יעירך", המילים המתחרזות עכשיו יפה עם "האירו את עירך", ולמדנו שהיא ישֵנה כמו בסוף השיר הקודם.

צמד התכונות יופי וטירוף, במיוחד טירוף, אינו הראשון שהיה עולה על דעתנו למראה ברק. יחד, הן מעידות על היקסמות סוחפת מהמראה. הצליל פ רפה הבולט בשתיהן כורך אותן בדעתנו יחדיו, וכמעט טבעי לנו החיבור בין יופי לטירוף, כמו גם עצם ייחוס כל אחת מתכונות אלו לברק.

מייד קודם לכן, שוב כמעט ברציפות, חזר צליל אחר פעמיים בצמד מילים: אִיר/עִיר ב"האירו את עירך". מלבד היופי ההרמוני שיש בכך, הדבר מכין אותנו לזוגיות הצלילית של "יופיו וטירופו". העיר היא עירה של הרעיה כי המת כבר איננו אחד מדייריה.

מה מטורף בברק? זרותו המבעיתה תובע בשורה הבאה. אבל כבר אפשר להבין זאת אינטואיטיבית. אומנם זו תופעת טבע, אבל היא פתאומית, אדירה, משנה את מראה הכול, כמו חושפת באור בלהות דברים שאינם אמורים להיחשף. נראה שיש כאן גם אסוציאציה לדלקה ענקית, מטורפת, דמוית זו שהבעיר נירון, כמו זו שאלתרמן תיאר בשיר 'הדלֵקה' ב'כוכבים בחוץ. בדלקה הזאת הבית "מאבד בינתו, מנופף אגרופיו". יש גם בית שמזכיר את  "האירו את עירך" שלנו: "חיילים / העיר בוערת! / חיילים / בתיכם הֵאירו! / המלך – עונים חיילים של עופרת – / ידינו אותם הִבעירו!".

הטירוף חשוב כאן כהכנה לבאות. אותו מת-חי שרואה עתה את אשתו לאורו של יופי מטורף יקנא לה וליופייה בדברי טירוף בשיר הבא, 'הזר מקנא לחן רעייתו', וגם חוזה אפשרות של היטרפות דעתה. בשיר שלנו, לעת עתה, לאור טירופו של הברק המת שלנו מזהה אצל אשתו שלווה קיצונית, כדי כך שמותה העתידי קורן אליו מפניה.

חוויה דומה, וצירוף דומה, יש בשיר אלתרמני בעל שם דומה, על תופעת טבע חורפית אחרת. השיר 'ברד' ב'שירי מכות מצרים'. שם, בדיוק באותו מקור כמו אצלנו, שורה רביעית ואחרונה בבית הראשון, נאמר על התפרצות הברד "ותיחשף אָמוֹן ליופי וחורבן!".

> צפריר קולת: שיר אחרי הבכי: בכייה טרוף בכר, ברק טורף גבו.

*

צַלְמָוֶת בְּאוֹרוֹ. אַלְמָוֶת בְּקֹרוֹ.

הרי לנו "יופיו וטירופו של הברק". הֶבזק קר, מבעית. מגיח מן המעֵבֶר. שוטף את הכול ונעלם. באורו של הברק חושך, ובקור שלו נצח.

צלמוות אינו "צל של מוות" אלא חושך; מילה שלמה בפני עצמה, שאלתרמן חורז לפעמים עם "מוות" או "אלמוות" בלי חשש. אבל נשמע בה באמת צל המוות; תמיד צלמוות הוא חושך רע. אלמוות הוא היפוכו של המוות, הוא הנצח. בכל זאת, בצירוף צלמוות ואלמוות אנו מבינים שיש כאן איזו פלישה של מה שמעבר לעולמנו, עולם החיים. אכן, בהמשך השיר, אור הברק מתגלה כמי שגורם למת שלנו לראות את אשתו הישֵנה כמעין-מתה; לראות על פניה את חלופיותה ואת מותה העתידי.

השורה הזאת היא מיני-בית. כמו בתי השיר כך היא, כפרקטל, חורזת א-ב-א-ב, חריזה בין המילים. ראינו לא מזמן, בשיר הקודם 'הבכי', שורה כזאת, גם היא על חושך, "ובמחשכּיו נצררת, ובמרחקיו מיררת", והזכרנו שיש עוד כאלו בשירתו של משוררנו, כגון "וענן בשמיו ואילן בגשמיו", ושבדרך כלל זה קורה בשורה שלישית בבית מרובע; הפעם, זו השורה הראשונה דווקא.

והפעם זה גם בוטה יותר. המילים משתתפות בחריזה זו כמעט במלואן: בין "צלמוות" ל"אלמוות", בין "באורו" ל"בקורו", שונה רק עיצור אחד. החריזה בין המילים, התקבולת הצלילית, מובלטת הפעם במידה כזו שאיש אינו יכול להחמיצה. גם השורה הבאה תהיה בנויה על תקבולת בוטה בין שני חצאיה, אף כי לא בחריזה: "וכחומות ייפול. וכחומות ישוב". ההקבלות הזועקות הללו מבליטות את כפילות-האופי של הברק. זו שהתחילה כבר בצירוף "יופיו וטירופו" שנאמר עליו.  

"צלמוות באורו" הוא ניגוד ברור: באור שלו יש חושך. המילה הנרדפת המפחידה צלמוות רומזת לכך שהחושך הוא כאן ברמה הרגשית או המיסטית יותר. לכן ייתכן חושך באור. "אלמוות בקורו" כבר אינו ניגוד מובהק, כי אלמוות וקור אינם הפכים. מה היחס בין קור לאלמוות? ולהפך, בין חום למוות או לסופיות? אפשר למצוא פנים לכאן ולכאן. קור הרי עשוי להיות מזוהה עם מוות דווקא. נראה שבאורו הקר של הברק, אור המבזיק בלילה קר של סופה ושאין בו כדי לחמם, נבזקת לנו בעיקר איזו זרות שמחוץ לעולם הזה, מעבר למחזור החיים והתמותה. לכן אלמוות בקורו.

> אקי להב: מתרבים הסימנים המצביעים על תפקידו של הברק בעולם התמטי של יצירת אלתרמן. ועל העובדה שלפנינו (אולי) שוב אותו ברק, אומנם עם פיתוח של הנושא. האם יש לברק תפקיד קבוע בארסנל הפואטי האלתרמני? האם דין ברק 'כוכבים בחוצי' כדינו של ברק 'שמחת עניים'י? לכאורה, לא בטוח בכלל, וודאי שלא כך תמיד, אבל יש רגליים להשערה כזאת, למרות נסיונות ההיתממות של אלתרמן.
כדאי להיזכר בהופעתו הראשונה של הברק בקנון האלתרמני, וזאת בשורה "בטיסת נדנדות יעברו הברקים מעליך". אלתרמן מקבע שם את הברק כחבר כבוד באנסמבל של שירתו. שחקן משנה אומנם, אבל לא בלתי חשוב. עובדה שהוא נוהג להופיע לא אחת, בהנחה ש"הניגון עוד חוזר" , שהוא ממאפייני מצבו של האדם-אומן על פי אלתרמןוכו' וכו'.
כן, ברקים הם חלק מהעניין, מחוויית הקיום, מחוויית היצירה. בהמשך מזמן לנו אלתרמן עוד ועוד ברקים, למשל: "ברק! – עצים עצמו עיניים בזהב. נחשף, נפער הלילה..." או: "עינו הרחבה עוד יפקח הברק" (יין של סתו). אין ספק, הברק הוא תמיד מעין תובנה עמוקה פתאומית שחודרת או מגלה את צפונות הקיום, של מה שמעבר לו. אחד ממאפייני שירת אלתרמן והשירה הסימבוליסטית.
>> יאיר פישלר: כתבתי על הברק בתחילת שיר עשרה אחים, והתייחסתי בעיקר לברק כאן. [ראו דברי יאיר ברצף הקריאה שלנו בשירי הפתיחה של 'שיר עשרה אחים']


> עפר לרינמן: ואפשר לראות כאן שני צמדים שבין מרכיביהם מפריד המוות: צל ואור, אל וקור.


*

וְכַחוֹמוֹת יִפֹּל. וְכַחוֹמוֹת יָשׁוּב.

דימוי זה לברק מזכיר לנו את המקום שהברק הזה מאיר: עיר נצורה. בלהות הלילה שבחוץ מזכירות את מצבה, וגם את תקוותה. חומות יכולות להיבקע וליפול, והאיום קרוב ומיידי. אבל הן יכולות גם לשוב ולהיבנות. כמו ברק ששם חושך לאור, ומייד אחריו חוזר האור לחושך.

נפילה ובנייה של חומה היא דימוי קצת משונה לברק, כי אצל הברק ההשתנות מהקצה אל הקצה, מחושך לאור ובחזרה, אורכת שבריר שנייה, ואילו חומות אינן דוגמה לדבר שנופל וקם בן רגע. צד הדמיון כאן הוא הגרנדיוזיות והחשיבות של התופעה, המשנה את חזות הכול. וגם הממד האנכי, הענק, של הברק בשמיים והחומות.

יש כאן גם משחק קטן. המילה הקודמת לפני השורה הזאת, לפני "וכחומות", הייתה "בְקֹרוֹ", לשון קור ("אלמוות בקורו"). הקור הופך מייד, באוזננו, ל"חום" של "חומות". שוב שינוי חד מקצה לקצה, כמו השינוי מחושך לאור בברק.

> אקי להב: "כחומות ייפול וכחומות ישוב" הוא שוב דימוי כפול המחזק את תפקידו של הברק כסמל מייצג לתובנה מעמיקה, פתאומית. הרהור הפורץ דרכים חדשות להבנה קיומית.. כמו "יפיו וטירופו של הברק". צלמוות ואלמוות.  כמו ב"ברק! - עצים עצמו עיניים בזהב" שהזכרתי אתמול.  וכמו בשפע מקומות אחרים בכוכבים בחוץ, למשל ב"פגישה לאין קץ". "כי סערת עלי, לנצח אנגנך. / שווא חומה אצור לך, שווא אציב דלתיים". יש כאן תיאור רב השראה של הרהור מעמיק ופורץ דרך אל תובנות קיומיות. המתגלות רק בהקשר של המוות. ומעצם טיבן גם מתכסות בחזרה, אחרי הבזק הגילוי.

> עפר לרינמן: צל-מוות, אל-מוות, חום-מוות.
>> צור: מפליא. ובשתי השורות העוקבות פעמיים "מות", באותם מקומות (סופי מילים ראשונה ושלישית מתוך ארבע בכל שורה).
>> עפר: ובעצם גם כוחו-מוט-יפול. וישוב.


*

וְעַל הַבַּיִת גָּח וְשֶׁבַע הוּא קוֹרְעוֹ
מִן הַשָּׁחֹר – כָּלִיל! – אֶל הַהִבְהוּב!

הברק מתנפל כביכול על הבית. כנראה הבית שבחלונו משקיף המת על אשתו הישנה בפנים, אבל יש להניח שהדבר נכון לכל בית בסביבה. לאור הברקים החוזרים, הבית עובר בפתאומיות מחושך גמור אל אור; ההבהוב כאן הוא רגע האור.

המעברים האלה מצוינים בפועל חד וכוחני, לקרוע, בשל חדות המעבר. הבית, וכמוהו העיר, נתפסים כך כנתונים בידיו האלימות של הברק ומיטלטלים בהן. הברק כמו חוטף את הבית, קורע אותו, מתחום לתחום ובחזרה. קריעה הופיעה גם בבית הקודם, לגבי הגשם. גם הוא תואר כזכור כשבוי בידי הרוח. "סעוּר טולטל הגשם וקרעים זורַק".

"שבע", כתואר הפועל, הוא דרך מעין-תנ"כית, אפופת הוד מיתי, לציין עוצמה וריבוי, ובפרט לעומת משהו. כלומר, גמול שהוא קשה בהרבה, גדול שבעתיים, מהדבר שעליו הוא ניתן. כך כמה פעמים חשובות במקרא. בלשון "שבעתיים", כגון "שִׁבְעָתַיִם יֻקַּם קָיִן" (בראשית ד', כד)", אבל גם בלשון "שבע" ממש, והמקרה הבולט הוא התבנית החוזרת בפרשת התוכחה בסוף ספר ויקרא (פרק כו) "והכיתי/וייסרתי אתכם... שֶׁבַע עַל חַטֹּאתֵיכֶם". ויש גם "שֶׁבַע יִפּוֹל צַדִּיק וָקָם" (משלי כד, טז) ההולם את השורה הקודמת אצלנו, עם החומות הנופלות ושבות. אלתרמן אוהב להשתמש בזה, כגון "ושבע בגדתָ, כלימת אמֶךָ" (אצלנו בשמחת עניים, בשיר 'הבוגד'), או "אבָל שבע יקום העם אִם עֲלֵי אדמתו יובס" ('הנה תמו יום קרב וערבו').

כאן, בשורות שלנו ב'הברק', יש ל"שבע" עוד הקשרים מקומיים. מבחינת הצליל, הוא ממשיך את "וכחומות ישוב" מסוף השורה הקודמת. החזרה, השיבה, של הברק אכן קשורה ל"שבע" הזה. ועוד, "ושבע הוא קורעו": קריעה קודמת לשבעה בדיני האבלות. אפשר גם לשמוע ב"שבע" את צמד הקטבים של הקריעה, שחור-הבהוב (תחילת ה"שחור", סוף ה"הבהוב").

נביט נא בבית שהושלם כאן. נגלה כי "קורעו" גם מתחרז היטב עם "קורו". הם נשמעים כמעט זהים. וההתנפלות של הברק על הבית היא המשך ישיר לנפילת החומה בשורה הקודמת.

צַלְמָוֶת בְּאוֹרוֹ. אַלְמָוֶת בְּקֹרוֹ.
וְכַחוֹמוֹת יִפֹּל. וְכַחוֹמוֹת יָשׁוּב.
וְעַל הַבַּיִת גָּח וְשֶׁבַע הוּא קוֹרְעוֹ
מִן הַשָּׁחֹר – כָּלִיל! – אֶל הַהִבְהוּב!

> צפריר קולת: ממשיך את קו ברית בין הבתרים של עפר לרינמן.  שבע מלשון שבועה, הברק - לפיד האש בין הגזרים, בתוך החשיכה.

> עפר לרינמן:  ושבע ההקפות מפילות-החומות ביריחו, כמובן. אקט הכניסה המלחמתית לארץ כנען.
ומה שמהבהב כאן, בבית זה, שבע פעמים - הוא המוות: צלמוות, אלמוות, [וכחו]מות, [וכחו]מות, ושבע (שבעה), קורעו, השחור.

> תומר אבטה: האם "שבע" לא יכול לבוא גם מלשון שבועה כדי לייצג את חומרת/חוזק הדבר?


*

לֵיל מַיִם וּבָרָק! לֵיל גַּהַר וּנְעוּרִים!
לֵיל כֹּחַ!

שלישיית קריאות פותחת את הבית השלישי ב'הַבָּרָק'. שוב שילוש אנאפורי, כלומר שלוש יחידות רצופות המתחילות בביטוי קבוע. התוכן וסימני הקריאה כאחד משדרים התלהבות מן העוצמה, שהיא המשך לצמד סימני הקריאה מהשורה הקודמת המתלהבים אף הם מהברקים בלילה הסוער ("מן השחור – כלִיל! – אל ההבהוב!").

שתי הקריאות הראשונות מציגות כל אחת צמד, שיש בו מן הניגוד, והוא מצביע כך על עוצמתה הרב-ממדית של הסערה. הקריאה השלישית כבר מסכמת את כל ההתפרצות והקוטביות בצמד אותיות שאומר הכול, כח.

נביט בשני הצמדים הראשונים. ליל מים וברק: מים ואור, מעין מים ואש, הם צמד שאלתרמן אוהב להתפעל מהשידוך שלו. ראינו זאת הרבה בשירי כוכבים בחוץ, ושם הם אף הוגדרו "אבות הנפילים...  האור והמים". המים והברק, שניהם שוטפים את השמיים כולם.

המילים "ליל" ו"מים" דומות מאוד. שתיהן פלינדרומים: אות אחת מקיפה את י. צורת הנפרד של לֵיל היא לַיִל, הזהה למַיִם בתנועות. הסמכת שתי המילים הללו מבליטה את תכונתן הדומה, הפלינדרומיות, ואנו מגלים, גם בלי לשים לב לכך במפורש, את משמעותה של תכונה זו כאן: הליל, וגם מי הגשם, ממלאים את החלל, שוררים בו בכל הכיוונים. לעומתם הברק אומנם מאיר הכול אבל הוא חותך, שוסף, ואפשר לשמוע זאת בצליל המילה.

גהר הוא גהרה, מעין התכופפות והשתטחות. הלילה גוהר על הארץ ומכסה אותה בגשם. ותושבי העיר מתכנסים פנימה. הגהר מזכיר אדם זקן, כפוף, בניגוד לנעורים הזקופים. גם נעורים מאפיינים את הלילה: כוחני, שוצף, ואפילו מרענן ומשיב את האדם לנעוריו.

דמיון מה בצליל מתקיים בין "גהר" ל"נעורים". זה צירוף שאפילו מזמין חילופין: גער ונהרה: הברק והכוח הגוערים, ומנגד הנהרה שהיא גם הארה של הברק וגם נהר השמיים, גשם המים.  

הסער הגדול הזה יעמוד כניגוד לשנתה של הרעיה, אבל גם יאיר בה היבטים מסוימים. זאת, כבר בהמשך השורה שהתחלנו פה. אבל בכפית הבאה.

> יאיר פישלר: עד עכשיו חשבנו שהגשם והברק הם רעים ("צלמות באורו, אלמות בקֹרו", "ושבע הוא קרעו") אבל כעת מתברר שלא כך. הגשם הוא אכן טוב, אבל הוא סעור וקרוע. הברק לא מסמל חורבן אלא דוקא פוטנציאל (ולא לחינם, שהרי הברק נוצר בגלל הפרש פוטנציאלים). המעבר הוא משחור כליל להבהוב, ולא מאור לחושך.
אם בסוף השיר הקודם הרעיה נרדמה בכר באפיסת כוחות, בשיר הזה דוקא מגיעה תקוה. ליל כח.

> אקי להב: "גהר ונעורים" המשמיע במחתרת: גער ונהרה - בהחלט! תרגיל "ערמומי" שאלתרמן נוקט לא מעט. הייתי מוסיף גם שהגער הוא מעין רמז לרעם שהוא משלימו של הברק. הנהרה כברק והגער כרעם. שימוש דומה ומפורש יותר עשה אלתרמן בחומרים אלו בשירו "ערב רחוק" (עיר היונה), שם כתב, על סיטואציה דומה: "ובהאיר הברק את לוחשת 'אבי' / והרעם משיב בְּגַעַר".
מדובר מעין "סְפּוּנֶרִיזְם". שאגף אחד שלו נמצא על פני השטח, בטקסט עצמו, אבל הקורא שומע באוזנו הפנימית גם את השני.
דוגמא בולטת נמצא בשיר "לְבַדֵּךְ" (מכוכבים בחוץ). שוב: המתאר סיטואציה דומה לשלנו: על פני השטח אלתרמן כותב: "הַלַּיְלָה סְחַרְחָר מִיּּוֹנִים על הַשֹֹּׁבֶךְ" ומתחת לפני השטח אתה שומע את: "הלילה שְׁחַרְחָר מִיּוֹנִים על הַסֹּבֶךְ". הוא מזכיר לנו בכך שהשֹׁבֶךְ הוא גם סֹבֶךְ, את אפלוליותו...
מקרה דומה מצינו גם בפתיחתו של שיר מוקדם בהרבה, תחילת שנות השלושים: "איתָךְ בלעדַיִךְ". כותב אלתרמן: "על ערסל גופך גופי מתנענע". כך על פני השטח. ובאוזן הפנימית הקורא שומע גם: "על ערפל גופך גופי מתגעגע". עד כדי כך הוא "שומע" גם באוזן הפנימית שהגרסה הפנימית יצאה גם אל הדף המודפס וגרמה למבוכה גדולה.

*

בִּשְׁנָתֵךְ אוֹרִים פָּנַיִךְ, בַּת.

פנים אורים, פנים שאורו, הם פנים שהבעתם שמחה, קורנת. בדרך כלל אדם ער כשאורים פניו, אך כאן, לרעיה, זה קורה בשנתה. האם מצאה לה מרגוע מן הבכי הרע, ממרירות הימים, וחלומה טוב? אולי. דבר אחד ידוע לנו, והוא עובדה חיצונית: ברקים מאירים את הבית, והם המאירים את הפנים.

כלומר, מאור הפנים הוא קודם כול במובן המילולי, כעובדה טכנית: סופת הברקים שופכת אור על פני הרעיה. אבל מאור פנים הוא גם ביטוי, ומן הבחינה הזאת מדובר בפנים שמחים, ואפשר שכך הם פניה של הישנה, או כך חווה אותם בעלה המת הצופה בה.

המובאה פה היא משפט שלם, עצמאי, אבל רק חלק משורה. נביט בחטף בבית כולו, שהתחלנו בשבוע שעבר ונמשיך השבוע, ונראה מה עניינו של מאור הפנים.

לֵיל מַיִם וּבָרָק! לֵיל גַּהַר וּנְעוּרִים!
לֵיל כֹּחַ! בִּשְׁנָתֵךְ אוֹרִים פָּנַיִךְ, בַּת.
כָּזֹאת, בִּתִּי, אוֹתָךְ אִוִּינוּ, הַנְּעָרִים,
כָּזֹאת חִכִּינוּ לָךְ לְעֵת שַׁבָּת.

המילה "אורים" מתחרזת עם "נעוּרים", ומפצה על כך שהחרוז ה'רשמי' של "נעורים" כאן בבית, "נערים", אינו חרוז תקני. אנו ממשיכים וקוראים שמראה זה של הרעיה מזכיר את מראהָ בהיותה נערה, כשהנערים וביניהם מי שיהיה בעלה היו כרוכים אחריה. אנו נזכרים שהשיר הראשון בפרק, שתיעד את סיפור אהבתם ונישואיהם של השניים, נקרא "שיר לאשת נעורים". גם בבית הבא מזכיר הבעל לאשתו את נעוריה.

אור הפנים שלה הוא אם כן בפירוש יותר מסתם היחשפות בברק. נראה שבשנתה נמחים מפניה אותות הזמן והמצוקה. הנעורים שייחסנו לסופת הברקים ולרעננותה הם גם התחדשות של הרעיה. נעוריו של הברק כמו קופצים עליה. אור הפנים בוקע גם מן הברק וגם מלבה של הרעיה.

היחס בין האישה הישנה לבין סערת הברקים הוא נושאו של השיר. סערה זמנית בחוץ, שלווה זמנית של הרעיה. אנחנו בבית האמצעי בשיר, שלישי מתוך חמישה. לאורך כשני בתים, עד כה, המוקד היה הברק. לאורך כשני בתים מכאן ואילך, המוקד יהיה הרעיה ואילו הברק יעבור לרקע. המשפט שאנו קוראים היום, באמצע השיר ממש, על אור הפנים הבא מן הברק וגם מתוך הרעיה פנימה, הוא נקודת מעבר אלגנטית ועמומה ממוקד למוקד.

בתרשים: השיר כולו. בצהוב מתואר בעיקר הברק; בכחול, בעיקר הרעיה (ומבטו של הבעל); ירוק הוא המפגש ביניהם במשפט שקראנו היום, באמצע השיר. הקצוות, שאינם צבועים, הם מעין מסגרת: הגשם (שאינו פוגע בשנת הרעיה); ושוב הברק, אבל ביחסו לבעל.
*

כָּזֹאת, בִּתִּי, אוֹתָךְ אִוִּינוּ, הַנְּעָרִים,
כָּזֹאת חִכִּינוּ לָךְ לְעֵת שַׁבָּת.

כזאת: בפנים מוארים ומאירים. כפי שהיא נראית עתה, בשנתה, לאור הברק. האור הזה הקפיץ עליה נעורים, כפי שאפשר עכשיו, בדיעבד, להבין מהמילים "ליל גהר ונעורים" בתחילת הבית. פניה שלוות, מאושרות, יפות, מחייכות, כפי שייאמר בהמשך השיר.

כזכור, האישה הזאת היא "אשת נעורים" לאיש-המת שאומר עכשיו את הדברים האלה. כך נקרא השיר שבתחילת הפרק שלנו. מסתבר שבזמנו הוא היה אחד מכמה נערים בני גילו שנשאו אליה את עיניהם. לעת שבת במיוחד, כשהנערה מתנאה ולובשת מחלצות, וטרדות החולין מתקלפות ממנה.

שורות אלו באות במקום בולט בשיר. מייד אחרי קו האמצע, שחצה את הבית שלנו, האמצעי. מייד עם מעבר המוקד בשיר מהברק לרעיה הישנה. היא נראית בעיני בעלה, בבת אחת, כבימי לבלוב אהבתם, וגם, כפי שייאמר תכף, כנושאת על פניה את תו הקץ. אבל הנוסטלגיה קודמת.

צמד השורות יוצר צמד חרוזים לא מלהיב במיוחד. "הנערים" מתחרז בחזרתיות עם "נעורים". "שבת" מתחרז בטריוויאליות עם "בת". דומה כי הנוסטלגיה, נוסְגָה כפי שאני מציע לכנותה בעברית, אל ימי הנעורים, מתבטאת גם במעין ילדותיות מכוונת.

עם זאת, הכפילות נעורים-נערים מכוונת לחשיבות העניין, להכרחיותו של זיכרון "שיר לאשת נעורים" כאן. המילה "נעורים" תופיע שוב בבית הבא, "ואושר ונעורים עלייך אהלך, כי לא תדעי אותם, כי לא תוסיפי עוד". הוא מתבוסס בעניין הנעורים דווקא כי הוא יודע שהם נגוזו, שהם מבזיקים רק להרף-העין של הברק.

*

אַבִּיט בָּךְ. עוֹד אַבִּיט בָּךְ. לֹא אֲבַהֲלֵךְ.

סערת ברקים בהולה בחוץ, אך הבעל המת שבחלון מביט בשקט ובהתמדה ובלי להבהיל באשתו הישנה בשלווה בפנים.

הוא מביט כל הזמן, בשיר שלנו עד כה וגם בשיר הקודם, 'הבכי', אבל זו הפעם הראשונה שהוא מזכיר את פעולת ההבטה עצמה. הוא מזכיר ואף שונה. מביט ומביט "עוד".

"אביט" החוזרת פעמיים, שבה ומשמיעה את הצליל בִּיט, צליל שנשמע בבית הקודם ויישמע בבית הבא בפנייה "בִּתי". גם במילה החוזרת הנוספת והצמודה, "בך", בולטת בּ. בשל החזרתיות המילולית והצלילית, וגם בשל חלוקת השורה הקצרה לשלושה משפטים עצמאיים, נוצר אכן איזה בּיט. מבט חוזר וחוזר הרוצף את הזמן.

למרות לשון העתיד והמילה "עוד", מובנם הפשוט של הדברים הוא הווה, שכן זה מה שהוא עושה עכשיו, בלילה הזה. לשון עתיד במקום הווה שכיחה במיוחד בשירים שקולים, כי היא חוסכת את הצורך במילת גוף.

[וכאן דמיינו לוגו: זהירות, חפירה. מיועדת למתעניינים במיוחד. עוסקת בסוגיית הזמנים הדקדוקיים כאן ובשיר בכלל, אבל עם השלכות על משמעות השורה שלנו.]

אכן, הזמנים בשיר, המתארים את ליל הברקים הנוכחי, מעורבים. עד כה קראנו כי שאון הגשם "רַד", ויופיו וטירופו של הברק "האירו את עירך", והגשם "טולטל" ו"זורַק", כל זה בלשון עבר, כתיאור הרקע; אבל פניה של הרעיה "אורים" והברק "קורעו", את הבית, בהווה; ושאון הגשם "לא יעירך" והברק "כחומות ייפול וכחומות ישוב", בעתיד. למעשה הכול קורה בהווה, חלקו הווה רגעי וחלקו מתמשך.

ובכל זאת, מכאן ולאורך שש שורות נשמרת בעקביות לשון עתיד (או עבר מהופך, על דרך המקרא: וְנַמְתְּ"). ובהמשך הבית, בהופעה נוספת של המילה "עוד" שאצלנו, ההתייחסות היא לעתיד ממש ("כי לא תוסיפי עוד"). מגמתן של שורות אלו, בייחוד האחרונות בהן, היא באמת אל העתיד, אל מותה של הרעיה.

לכן אפשר לשמוע ב"אביט בך" שלנו, ובעיקר ב"עוד אביט בך", גם יסוד של עתיד. אמשיך להביט בך, לא רק הלילה, ואלווה אותך, ואנסוך עלייך מה שביכולתי לנסוך, אושר ונעורים ויופי; שהרי כבר ראינו בשירים קודמים, בעיקר ב'גר בא לעיר', את התחדשות הדדיותו של הקשר בין בני הזוג הצפויה לקראת מותה ואחריו.

מתוך כך, אפשר לראות את "לא אבהלך" גם כ"לא אזרז אותך", לא אקרב את מותך, אביט בסבלנות.

> אקי להב: אבחנה חשובה, שגם היא לא חדשה אצל אלתרמן. אנו מוצאים אותה כבר בכוכבים בחוץ, ומיד בשיר הפתיחה. עוד חוזר הניגון. רוב הפעלים בזמן הווה, וכאשר יש חריגות, בעיקר בבית השני ("תקום", "יעברו", "תהיינה"), אך גם ב"שֶׁזָנַחְתָּ" בבית הראשון) הן מתוארות מתוך זמן הווה. זוהי נקודת המבט הקבועה והדומיננטית. בעיקר הווה מתמשך. הדבר כל כך בולט שאי אפשר לפטור אותו ב"מקריות". ברור שאלתרמן רוצה לומר לנו משהו בכך. לטעמי זוהי גם משמעותו ותפקודו העיקרי של ה"עוד" וה"עודנו". הווה מתמשך.
המשמעות הפשוטה היא שמדובר תמיד בתיאור "מצבו של האדם". הכל מתרחש "תמיד". (אני הוספתי לכך גם את ה"הגיגיות" של השיר, את העובדה שהוא תמיד תיעוד של הגיג). גם כאשר הוא מתאר דבר שאירע בעבר, הוא מתואר מתוך ההווה ההגיגי. ומדוע ערבוב הזמנים? כדי להטעים את שבריריותו של ציר הזמן. את "אנושיותו".
צִירִיּוּתוֹ של הזמן על פי אלתרמן היא רק דרכו של הומוסאפיינס לחוות את הקיום. לאמיתו של דבר אין ציר כזה. להבנה כזאת יש חשיבות עצומה בהבנת "שמחת עניים" כולה.
לעניין הרגע: "שוב שעוני העיר יניעו בחיקם / את רגעיהם האחרונים עד שחר" (הסער עבר פה לפנות בקר, כוכבים בחוץ).  "הרגע כה שביר, צל חֶשֶד יניסו" (תמצית הערב, שם).  אלתרמן מהרהר "שוב", במקריותו ושבריריותו של הזמן.  ו"שוב": מתי? כאשר "פנים אל מול פָּנַיִךְ" כמו בשירנו זה.


*

וְנַמְתְּ לְאֵין מַרְאוֹת וְנַמְתְּ בִּשְׁחוֹר וִיקוֹד.

כקודם: הרעיה ישנה גם בהשתולללות הברק בחוץ, המאירה ומחשיכה אותה לסירוגין. היא אינה רואה דבר מכל זה, רק רואים אותה. החושך שחור ממש, הברק יוקד בלהט.

את "לאין מראות" אפשר להבין גם כשינה ללא חלומות, או אם לקשר לשורה הקודמת, ללא סיוטים. המת מביט בה בלי לבהל אותה. אבל פשוט יותר כאמור להבין שהיא אינה רואה את המתרחש בחוץ.

הפועל הקצר נם, והבחירה בזמן עבר מהופך, מאפשרים את הצורה מעוטת ההברות "ונמתְּ" ואפילו את הכפלתה בתוך שורה קצרה תוך הותרת רוב-רובה לתיאורים. התיאורים כאן לא בהכרח מוסיפים מידע, אבל מוסיפים אווירה, מדגישים את הניגוד בין עומק השינה לבין הסערה המשתנה.

הצירוף "לאין מראות" הרמוני מבחינה צלילית. אותיות למנ"ר, וא' עיצורית הפותחת את ההברה המוטעמת. הפועל "ונמת" מפליא לחבור אליו: נ-מ-ת נמצאות כולן באותו סדר ב"לאין מראות". השינה חלקה ונעולה בתוך עצמה.

לעומתו, ב"ונמת בשחור ויקוד" אין חזרות צליל כלל (חוץ מו' החיבור). הצלילים חזקים ושונים מאוד זה מזה, בהתאם לשוני הקוטבי בין השחור והיקוד. התנומה הרכה מנוגדת לקצוות הללו. במשמעות וגם בצליל.

הניגוד שחור ויקוד עצמו, בצליל ובמשמעות, מובלט על רקע הדמיון היסודי בין המילים: שתיהן עשויות באותה תבנית דקדוקית (משקל קְטוֹל). צורה זו, שבפועל מבוטאת כהברה אחת, חסכונית אף היא: כמו צורת "ונמתְּ" היא תורמת לאפשרות לומר הרבה בשורה קצרה אחת.

ומעניין מכך: תנועת החולם ב"שחור" וב"יקוד", ובייחוד הסיומת של "יקוד" במילה האחרונה, מסייעת ליצור מערכת הדהוד בשורה: מעין-התחרזות של האמצע, "מראות", עם הסוף, "יקוד"; ובעיקר, "מראות" ו"יקוד" מתחרזות כך או אחרת עם "עוד" המופיע גם בשורה הקודמת וגם בסוף הבית. אכן, השחור והיקוד רגעיים כל אחד, אך הם הרקע למבט המתמשך.

הנה הבית, למי שצריך. כמובן, ביתר שורותיו אנו מעיינים בימים אחרים.

אַבִּיט בָּךְ. עוֹד אַבִּיט בָּךְ. לֹא אֲבַהֲלֵךְ.
וְנַמְתְּ לְאֵין מַרְאוֹת וְנַמְתְּ בִּשְׁחוֹר וִיקוֹד.
וְאֹשֶׁר וּנְעוּרִים עָלַיִךְ אֲהַלֵּךְ,
כִּי לֹא תֵּדְעִי אוֹתָם, כִּי לֹא תּוֹסִיפִי עוֹד.

*

וְאֹשֶׁר וּנְעוּרִים עָלַיִךְ אֲהַלֵּךְ,
כִּי לֹא תֵּדְעִי אוֹתָם, כִּי לֹא תּוֹסִיפִי עוֹד.

בשנתה, בלי להבהילה, בעוד הברקים מבזיקים בה יקוד בין אפלה לאפלה, מביט הבעל המת בפניה המאירים של אשת-נעוריו ורואה בהם את נעוריה, וגם את עתידה – ומבקש לנסוך עליה את אשר היה ויאבד: אושר ונעורים.

הוא יהלך עליה אושר ונעורים, כפי שמהלכים קסם. כלומר יַשרה, כמיטב יכולתו. במלחמה, במצור, באלמנוּת, בעוני, נעוריה לא ישובו אליה, גם אושר כפשוטו לא תדע. בשנתה, בחלומה, יכול הבעל להעניק לה אותם, את צל-צילם לפחות.

לצמד "אושר ונעורים" צלילים משותפים או דומים, וכך גם לצמד "עלייך אהלך". מבחינה זו, ומבחינת התחביר, אפשר לראות את השורה "וְאֹשֶׁר וּנְעוּרִים עָלַיִךְ אֲהַלֵּךְ" כנחצית לשניים; ועדיין היא רציפה ואחידה, להבדיל מכל יתר השורות בבית העשויות כל אחת שניים או שלושה משפטים, מקבילים יותר או פחות:

אַבִּיט בָּךְ. עוֹד אַבִּיט בָּךְ. לֹא אֲבַהֲלֵךְ.
וְנַמְתְּ לְאֵין מַרְאוֹת וְנַמְתְּ בִּשְׁחוֹר וִיקוֹד.
וְאֹשֶׁר וּנְעוּרִים עָלַיִךְ אֲהַלֵּךְ,
כִּי לֹא תֵּדְעִי אוֹתָם, כִּי לֹא תּוֹסִיפִי עוֹד.

זה מאפיין בולט של הבית, וגם של השיר. כך היה למשל בצמד השורות כפולות-המשפטים בבית השני "צַלְמָוֶת בְּאוֹרוֹ. אַלְמָוֶת בְּקֹרוֹ. / וְכַחוֹמוֹת יִפֹּל. וְכַחוֹמוֹת יָשׁוּב". ועוד.

עכשיו זה קורה לנו עם "כִּי לֹא תֵּדְעִי אוֹתָם, כִּי לֹא תּוֹסִיפִי עוֹד". מה לא תוסיפי עוד? לדעת אושר ונעורים, תאמר התשובה הפשוטה, אבל אם כך מה מחדשת המחצית השנייה? יש כאן כמדומה השתמעות ברורה בדבר קץ חייה המתקרב. הדבר ייאמר בצורה בוטה יותר בבית הבא. "וַאֲהַלֵּךְ עָלַיִךְ אֶת יָפְיֵךְ הַמֵּת / וְאֶת חִיּוּךְ שְׂפָתַיִךְ הַסְּדוּקוֹת, בִּתִּי".

במבט בבית השלם אנו רואים את החרוז היפה  אֲבַהֲלֵךְ-אֲהַלֵּךְ, שלא רק שהוא כולל שלוש הברות זהות (כשב'אבהלך' נוספת רביעית, בַ, באמצע), אלא שבאחד ךְ היא כינוי מושא חבור ובשני היא שורשית, וכך נוצר עניין. עוד אנו רואים את החרוז יקוד-עוד, חרוז חלש כשלעצמו אך הוא חלק ממערכת הפרושה גם על אמצעי השורות: מראות, יקוד, אות[ם], עוד.

כך נבנית והולכת המילה המסיימת "עוד", עוד בטרם הגיעה. כאמור, היא לכאורה לא מוסיפה מידע, אבל לנוכח מעמדה בבית, מבחינת ההדהוד ומבחינת המיקום, אנו חשים שמשמעותה רבה, ושהיא מרמזת כאמור על חשיבות יתרה של ה"לא תוסיפי" ומתפרשת כ"תמותי".

מה עוד ש"עוד" הופיעה גם בתחילת הבית, "עוד אביט בך", גם שם באורח לא הכרחי לכאורה. "עוד" ההוא סימן את התמשכותו היתרה של המבט של האוהב המת; "עוד" הזה מדגיש שמחוץ למבטו זה, הנוסך עליה אושר ונעורים, הללו אינם צפויים לה.

> רפאל ביטון: לגבי ה"השתמעות הברורה בדבר קץ חייה המתקרב" אפשר להוסיף שהשורה האחרונה מזכירה ניחום אבלים.

> עפר לרינמן: ה"יקוד" הוא המוקד בו נפגשים ומתהפכים "עוד" ההתחלה ו"עוד" הסוף.

*

וַאֲהַלֵּךְ עָלַיִךְ אֶת יָפְיֵךְ הַמֵּת

אנחנו נכנסים לבית החמישי והאחרון של 'הברק'. בית שמפסיק לעשות חשבון. כל מה שצויר בבתים הקודמים בתערובת של ניגודים עזים עם נוסגה שלווה, שנרמז בתמונות ובדרמות חיצוניות, ירוכז כאן למסקנה הכאובה.

כך, מוחשית, בשורה שלנו: מה שהתחיל ב"ואושר ונעורים עלייך אהלך", ממשיך עכשיו בעוד "אהלך עלייך": "את יופייך המת". של האישה החיה, כן? המת זה הוא, המתבונן. מותה, מות יופייה, נראה בעיני רוחו ובידיעתו העל-זמנית.

יופייה מת: כי נעוריה מאחוריה והיא נתונה במצוקתה? קצת, אבל לא בעיקר. הרי היא יפה בעיניו כיום, וזה ייאמר בעוד שירים בהמשך. גם בשיר הזה, דווקא עכשיו בשנתה לאור הברק היא נראית לו מאֻווה כבימי נעוריה. היופי מת כי הוא יופי של שינה, ועוד יותר מכך הוא מת על שם עתידו. נגזר עליה, ועל יופייה, למות, ככתוב בשורה הקודמת ובשירים הקודמים.

ובייחוד, יופייה מת בעיניו. הרי הוא זה המהלך אותו עליה. הוא היודע, הרואה לעתיד.  

קרבת הצליל בין המילים "אהלך עלייך" כבר מומשה בבית הקודם, ב"ואושר ונעורים עלייך אהלך". "אֲהַלֵך" כבר נחרז שם עם "לא אבהלך". בשורה שלנו, הדבר משמש בסיס לאפקט צלילי חדש. ךְ השורשית של "אהלך" מתהלכת על פני רוב השורה. עלייך, וגם יופייך. "יופייך" אפילו קצת מתחרז עם "אהלך", בזכות תנועת הצירה. שתי המילים הנותרות בשורה מתחרזות אף הן זו עם זו, גם הן בתנועת צירה/סגול: את-מת.

חריזת אֶת-מֵת זו היא תחילת-גלגול לקראת חריזה דרמטית של המילה מת שתבוא בהמשך הבית, בתיאור טבע מדהים בפשטותו ובחידושו ובאימתו.

"יופייך" המופיע כאן, בתחילת הבית האחרון, הוא הד ל"יופיו" שהופיע בסוף הבית הראשון. "יופיו וטירופו של הברק". שני היָפים בשיר ממסגרים אותו. הברק, והרעיה. אורו הוא שחשף את יופייה. אלו שני מיני יופי הפוכים: יופי סוער של "טירוף", ויופי קפוא שהוא "מת".

אכן, הברק והרעיה הם שני המוקדים בשיר. הראיתי בתרשים הצבעוני איך הברק שולט במחצית הראשונה של השיר, החל באמצע הבית הראשון, והרעיה שולטת במחציתו השנייה, עד אמצע הבית האחרון. בקצות החטיבות הללו, מזה ומזה, נמצא היופי.

> אליק אוסטר: ושמא היופי המת הוא כיוון שהוא יופי שבא מן הברק, הממית. ובהקבלה, הוא יופיה בעיני המת הדובר.
וגם - המבנה שהדגשת מזכיר קצת ברק בעצמו. אבחה קצרה של אור באמצע השיר. (אולי גם אחרי שלושה רעמים של סימני קריאה)*

וְאֶת חִיּוּךְ שְׂפָתַיִךְ הַסְּדוּקוֹת, בִּתִּי,

המשך מקביל לשורה הקודמת: "ואהלך עלייך את יופייך המת", וכן "את חיוך שפתייך הסדוקות". היופי והמוות של הרעיה (שכזכור רק ישֵנה) נפגשים גם בשורה הזאת, אבל בהתגלמות מוחשית שהיא גם מרככת. לא יופי מופשט אלא שפתיים מחייכות, לא מוות מפורש אלא שפתיים סדוקות, יבשות, מרמזות להתפוררות.

החיוך מבטא תקווה; השפתיים הסדוקות, חזות-קשה לעתיד. השפתיים הן גם המחייכות וגם הסדוקות. כך גם בצלילי המילה. "שׂפת" מתחיל ונגמר כמו "סדוקות"; "יך" חוזר לצליל הדו-כיווני של "חיוך". "חיוך שפתייך הסדוקות, בתי" מקביל בצליליו, במידה רבה, גם לשורה המקבילה הקודמת:

וַאֲהַלֵּךְ עָלַיִךְ אֶת יָפְיֵךְ הַמֵּת
וְאֶת חִיּוּךְ שְׂפָתַיִךְ הַסְּדוּקוֹת, בִּתִּי,

פ רפה (וסיומת "יך") של היופי וגם של השפתיים; ריבוי ך החוזר ב"חיוך"; ודמיון-מה גם בין מילות הסיום "מת" ו"בת[י]".

יש כאן מאבק סמוי בין חיים למוות. היא חיה, ומותה נשקף לה. והמת משקיף עליה ומשקף לה את עתידה. יופייה המאיר בשנתה מזכיר לו את חיוּת נעוריה של אשת-נעוריו, אך גם את מותה. חיוכה בשנתה מבליט גם את הסדקים בשפתיה, רמז לעתיד. ושוב ברמת הצליל, שימו לב למעבר בין השורות: "...יופייך המת / ואת חיוך...". אפשר לשמוע פה מת-חי.

> רפאל ביטון: המילה אהלך נשמעת כקריאת צער (כמו אויה לי, אללי לי, אהה עלי) במשמעות דומה ל "וי על האי שופרא דבלי בעפרא" (אבוי על היופי הזה שיימחק בעפר).
כמו יופיו וטירופו של הברק, גם היופי שלה מבריק רק לרגע ומיד נטרף בחשכת הליל.


*

כִּי בַּחוּצוֹת בָּרָק, בָּרָק אַדִּיר עוֹמֵד,

ברק לעולם אינו עומד. הוא מבזיק, בדרך כלל אפילו נראה נע. כך גם בשירנו עד כה. אבל עתה, במשפט החותם את השיר, הברק עומד. כמו שיופייה של הרעיה החיה והישנה מת. עומד, כך שלמת שלנו יש זמן כביכול "להַלך" על רעייתו אושר ונעורים ואת יופייה המת ואת חיוך שפתיה הסדוקות. שבריר הרגע מוקפא, והאור ששטף את כיפת הרקיע כמו עומד בחוצות העיר, מחוץ לחלון, אחרי גבו של הצופה.

לשורה הזאת עומקים מטפוריים והגותיים שתכף נעמוד עליהם. כיוון שזה עלול להתארך, אסב קודם את תשומת לבכם לצליליותה של השורה. כולה משועבדת לברק. הברק, המוצג כאן במפתיע כחוויה מתמשכת, חוזר בהתאם לכך פעמיים, בסוף החצי הראשון של השורה ובתחילת השני. המשקל נעשה סטטי: כמו הברק העומד: מרגע שמופיעה המילה ברק, יש התאמה בין הרגל המשקלית לבין היחידה המילולית. "ברק. ברק אדיר עומד". המילה "ברק" אף אוספת אליה, בצליליה, את תחילות המילים שלפניה, כּ של כי (ק של ברק) ו-בַּ של "בחוצות", ואחר כך רק של אדיר. מעניין גם הקשר בצליל ובמשמעות בין "בחוצות ברק" לבין "כוכבים בחוץ".

הברק עומד כמשטח אנכי, ועומד בלא תנועה כאילו הרף-הרגע הוא משך-זמן. אלה הם שני פנים חשובים של המתואר כאן. והם מבטאים יחד כמה היבטים: הברק כנוכחות כוללת, הממלאת את ה"חוצות", ובהתאם לכך "אדיר"; הברק כעד מתבונן; הברק כמאפשר למת-החי "להלך" על אשתו את נעוריה ואת מותה גם יחד, ומכאן מילת הקישור "כי" המציגה את עמידת הברק כנימוק להילוך הזה; הברק כהווה רגעי הנחווה כמתמשך.

הברק העומד, כמשטח אנכי, כחלק מכיפת הרקיע, הוא מחזה אלתרמני ותיק. ראו למשל בשיר הפותח את פרק ב' ב'כוכבים בחוץ': "עמד נטוי על פני העיר / נחשול שמיים ירוקים". או השמש בשיר 'תמוז' בפרק ג' שם "על שיא צוקה היא".

חשובה מכך תפיסת הברק כעומד בזמן. זו תפיסה פרדוקסלית במכוון, שתכליתה להקצין את חוויית ההווה. הברק, החוויה אולי הכי רגעית בטבע המוחשי ובטבע העירוני שכאן, דווקא הוא מאיר כביכול את כל מהלך הזמן: הוא שמראה כאן בבת אחת את נעוריה של הרעיה בעבר ואת מותה בעתיד. בעצם, הוא מגיע מן הנצח.

על כך כתב אלתרמן את השיר הפותח את ספרו המאוחר 'חגיגת קיץ'. על ברק עומד, שהוא אומנם "הבהוב", הבהוב ההווה (כשם ספר שיריה של אורית מיטל בזמננו), הווה הנקרע ממהלך הסיבתיות, אבל בהווה הזה נאחז הכול, כולל הזיכרון והמוסר, והם מסרבים לתת לו לעבור. הרגע הזה מתגלה בסוף השיר כמשל לחיינו, שהם רגע שבין חשכה לחשכה. כי כל אדם בחוצות הוא עובר ולא שב. הנה השיר כולו, גדוש בשורות מדהימות בתובנתן, ודו-שיחים מפתיעים עם האישה הצוחקת מהשיר הראשון בכוכבים בחוץ ועם האב משיר עשרה אחים ועוד ועוד, ואתם מוזמנים להשתהות ולגלות.  

1. הִבְהוּב בְּרַק חֹרֶף

בָּרָק. אוֹרוֹ עַד הֶרֶף-עַיִן
עָמַד בּוֹהֵק. לֹא נָע.
רֶגַע שֶׁנִּשְׁטַף שָׁמַיִם
וְקָם כְּמוֹ הִבְהוּב וּכְמוֹ עוֹלָם.

רֶגַע שֶׁהֵאִיר אֶת הַסְּבִיבוֹת
וּבְטֶרֶם שָׁהָה – וַיַּחֲלֹף.
אֲבָל רַעַם מָהִיר וְצִוְחַת צִפּוֹר
לַחֲצוֹת בּוֹ הִסְפִּיקוּ מִסּוֹף עַד סוֹף.

זְמַן זִנֵּק לַעֲבֹר, אַךְ רַגְלָיו
לָפַת הֶעָפָר בְּיָדַיִם,
יְדֵי מַיִם לָפְתוּ אֶבֶן-הַר,
אָחֲזוּ יְדֵי אֵשׁ קוֹרַת-בַּיִת,

זֵכֶר אָב עֵט לִרְדֹּף עַל צַוָּאר
אֶת הַנָּס מִפָּנָיו, וְאֵין חַיִץ.
דָּבָר בְּדָבָר נִקְשַׁר
בְּקוּם בָּרָק עַד הֶרֶף-עַיִן.

וְיָם הוּאַר, הֶחֱוִיר,
וּפָנָיו כִּפְנֵי אָדָם.
וְעִיר נִבְנְתָה עַל עִיר
וּכְתָב נֶהְפַּךְ לְעַם.

וְכָל אֱמֶת עָלְתָה צוֹמַחַת
מֵאֶרֶץ, כְּדַרְכָּהּ מִכְּבָר,
בְּלִי תִּהְיֶה צְמִיחָתָהּ נִשְׁמַעַת
עַד קוּמָהּ לֶאֱכֹל בָּשָׂר.

וְאִשָּׁה בְּעוֹדָהּ צוֹחֶקֶת
זָקְנָה וַתַּצְהִיב כִּקְלַף.
אֲבָל שִׂיחַ יָבֵשׁ הֶחֱלִיף כְּבֶגֶד
סְתָו וְקַיִץ, אָבִיו וּסְתָו.

תּוֹךְ כָּךְ בִּרְחוֹבוֹת רַבִּים
לְפֶתַע עָמְדוּ מִלֶּכֶת
כָּל עוֹבְרִים וְלֹא שָׁבִים
וּכְאִלּוּ הִקְשִׁיבוּ קֶשֶׁב.

תּוֹךְ כָּךְ אֶל קְצֵה עָלֶה
זָחֲלָה חִפּוּשִׁית-עָפָר.
כְּהֵלֶךְ בִּמְעִיל בָּלֶה
עָבְרָה בְּלִי דַּבֵּר דָּבָר.

וְאִישׁ פֹּה וָשָׁם יָדַע,
בְּעוֹד מוֹחוֹ מוּאָר בְּלִי אֵשׁ,
כִּי נֶעֶלְמָה עִלַּת דְּבָרִים וְאַחֲרִיתָם
וְהָעוֹלָם בָּאֶמְצַע מִתְרַחֵשׁ.

וְיָדַע כִּי חַיִּים עָבְרוּ
בִּיעָף בֵּין חֲשֵׁכָה לַחֲשֵׁכָה,
אַךְ רִגְעֵיהֶם שָׁהוּ, לֹא מִהֲרוּ,
זָרְמוּ לְאַט, כְּמוֹ הַדָּם וְהַלֵּחָה.

*

וְסַנְוֵרִים נִשְׁטַפְתִּי עִם בֵּיתִי.

הברק "עומד" בחוצות, אך אורו המסנוור שוטף. הלוא אנו יודעים שהעמידה הזאת היא הקפאה מדומיינת של תנועה. הברק שוטף את השמיים, אורו שוטף את העיר. והמת-החי שלנו העומד אצל חלון ביתו-לשעבר נשטף בסנוור הזה וזרם המחשבות, הזיכרונות והנבואות שלו, זרם שירו, מגיע אל קיצו.

השטיפה בידי הברק אינה רק חלופה וניגוד לעמידתו של הברק. היא גם השלמה לה, לדימוי אחד של הברק לנחשול מים: הברק עמד על העיר כגל ושטף כגל. זו שטיפת אור, שטיפה מהממת חושים. אנו מכירים ביטוי כמו 'שטוף שמש', ועדיין שטיפה מקושרת במקור עם מים. וכך, בחתימת השיר, מחזיר אלתרמן ברמיזה את היסוד החורפי הנוסף לברק, זה שפתח את השיר. הגשם.

שכן, להזכירנו, לפני גוף השיר שעסק בברק, אמרו שורות הפתיחה כך: "וּשְׁאוֹן הַגֶּשֶׁם רַד. וְהוּא לֹא יְעִירֵךְ. / סָעוּר טֻלְטַל הַגֶּשֶׁם וּקְרָעִים זֹרָק". הצורה "קרעים זורַק" זוכה עתה למקבילה תחבירית: "סנוורים נשטפתי". פועַל סביל המתואר באמצעות שם-עצם ברבים שבא לפניו ומתפקד כמעין תואר-הפועל. שילוב הברק והגשם נזכר גם באמצע השיר, "ליל מים וברק!".

שהברק עומד ושוטף, ראינו כזכור גם בבית הפותח את הספר 'חגיגת קיץ', שציטטתי אתמול: "ברק. אורו עד הרף-עין / *עמד* בוהק. לא נע. / רגע *שנשטף* שמיים / וקם כמו הבהוב וכמו עולם". והנה ברק וגשם בציור אחד קצר נוסף של אלתרמן, בשיר 'ערב רחוק': הכיכר "שותתת ברק ומים".

הביטוי "בֵּיתי" חותם את השיר. האיש המת סונוור יחד עם הבית שהיה ביתו, ובו אשתו שהיא בֵּיתו ואשר מכונה, בחריזה עם מילה זו, בִּיתו. הוא עדיין רואה את עצמו חלק מהעולם שהוא נאלץ לעזוב. גם בשיר הקודם, 'הבכי', סמוך לסוף, הוא זעק פעמיים לאשתו, על אודות בכייה, "איתך הוא בביתי! איתך הוא בביתי!". לאחר הקריאה הזאת, כזכור, "רוח בי לא קם", והתצפית נפסקת: כמו עם הסנוורים אצלנו.

יש אין-אונים בסיומים הללו, ואובדן-עשתונות. ויש, בקריאה "ביתי", כעולה מהשיר הקודם, גם איזה יסוד קנאי של סירוב המת להרפות מעברו ומאשתו. כל זה הוא הכנה לשיר הבא. המת החי שלנו, שומרה הנאמן של אשתו, צונח להזיית קנאות. "הזר מקנא לחן רעייתו", אומרת כותרת השיר הקשה, שבו מעגלי ההגנה והגעגוע שבהם הקיף את אשתו בשלושת השירים האחרונים מתגלגלים למעגלים של כליאה, של שעבודה לאהבתו המוטרפת, אהבת מת. ה"גֵר" (כלשון כותרת שיר ב) שהוכה בסנוורים נעשה "זר" ורואה עצמו, לשיר אחד, כ"איש החושך".

> יצחק גווילי: מתקשר אל המלאכים המכים סנוורים את אנשי סדום בפתח בית לוט?

> מרים אסא: האלון בבריכה של ביאליק... שיטפיני סלסליני...