יום שבת, 23 בפברואר 2019

כל אות תחייך: קריאה בכל אות ב"השיר הזר" מאת נתן אלתרמןבמסגרת מבצע הפייסבוק "כפית אלתרמן ביום" קראנו בשבט-אדר-א' תשע"ט, ינואר-פברואר 2019, את 'השיר הזר', מתוך חלק א של ספרו של נתן אלתרמן 'כוכבים בחוץ'. כהרגלנו, מדי יום התקדמנו מעט, שורה-שתיים, ביארנו ודנו. לפניכם הכפיות היומיות ומבחר מהתגובות הפרשניות והתגובות להן. בנספח מופיעות כמה תגובות ארוכות וכלליות.

יום שלישי, 12 בפברואר 2019

שכנים של העולם: קריאה יומית ב'כינור הברזל' מאת נתן אלתרמן

מי"ב בטבת עד י"ט בשבט תשע"ט, 20 בדצמבר 2018 עד 25 בינואר 2019, קראנו מדי יום במסגרת מבצע פייסבוק 'כפית אלתרמן ביום' את שירו של נתן אלתרמן 'כינור הברזל', מתוך ספרו 'כוכבים בחוץ'. לפניכם הכפיות היומיות שכתבתי, ומבחר מן התגובות הפרשניות של הקוראים. צילום השיר - מהמהדורה הראשונה של כוכבים בחוץ, בידי יהודה מרצבך.