יום חמישי, 21 במרץ 2019

כל הדברים שנולדו שנית: קריאה חורפית ונמרצת ב"שדרות בגשם" לנתן אלתרמן
אל 'שדרות בגשם' של אלתרמן הגענו, בקריאה היומית של 'כפית אלתרמן ביום', בזמן המתאים: חלקו המאוחר של החורף. אדר א' ותחילת אדר ב' תשע"ט, פברואר ותחילת מארס 2019. הנה הקריאה היומית, שורה אחר שורה, עם עיון נמרץ ובצירוף מבחר מתוך התגובות הפרשניות באופיין. בנספח מופיעה סדרת תגובות של אקי להב המציעה לשיר פרשנות אחרת.