יום שני, 14 בספטמבר 2020

העץ וההר, העם והארץ: עיון יומי בשיר 'עץ הזית' לנתן אלתרמן

במסגרת מבצע פייסבוק 'כפית אלתרמן ביום', וקריאתנו העיונית הרצופה בכל הספר 'כוכבים בחוץ', קראנו באלול תש"ף, ימי גל החום של סוף אוגוסט ותחילת ספטמבר 2020, את השיר 'עץ הזית'. לפניכם כפיות העיון היומיות שלי, ומבחר מצומצם מהתגובות הפרשניות של הקוראים.