יום רביעי, 7 באפריל 2010

זיק בינה אחרון: בינה ואובדן בינה ביצירות אלתרמן


"זה השיר אל בינה נשאתיו ואל גודל"; "אתה יקרתָ לה כזיק בינה אחרון"; "ובהיות בינתך לחושך, ובנושכך בקללה את רשתי" - אלו הן רק דוגמאות מייצגות, ממוקדות, למקומה של הבינה האנושית כערך מרכזי ביצירותיו של נתן אלתרמן. בצעירותו, הדבר ייחד אותו בין חבריו המודרניסטים. בסתיו חייו, מאבקיו הפוליטיים והתמודדויותיו האישיות נתפסו בעיניו כמלחמה להצלתה של הבינה.
על כך בהרחבה רבה בעבודת המוסמך שלי  (לחצו כאן), המוצגת באתר נתן אלתרמן.

אין תגובות: