יום שישי, 3 במאי 2019

בהפרש של שבוע: תרגומי השיר לשפות זרות


את המִכְתָּם "בהפרש של שבוע" פרסמתי בא' באייר תשע"ג (2013) במסגרת הטור השבועי שלי בעיתון מקור ראשון; אחד מארבעה שירים שנכללו בטור בשבוע ההוא. בשנים הבאות זכה השיר לאהדה ולתפוצה רחבה,כנראה בעקבות עמית סגל וחנוך דאום שהעלו אותו באופן ספונטני ברשתות החברתיות בשנת תשע"ד. מאז זכיתי שרבים יתרגמו אותו ללשונות אחרות, ביוזמתם. לפניכם אוסף התרגומים שברשותי, בלי דירוג (כמובן, אני נוטה לתרגומים בחריזה ובמשקל). המצטטים מתבקשים לציין את שם המתרגם, המופיע בראש כל תרגום, ואת שם המחבר (בכתיב לטיני זה Tsur Ehrlich). נכון לעכשיו יש תרגומים לאנגלית (הרבה), רוסית, גרמנית, צרפתית וספרדית.

בהפרש של שבוע

שְׁנֵי יְמֵי זִכָּרוֹן סְמוּכִים כָּל שָׁנָה,
לְטוֹבַת הַחִשּׁוּב הַכְּלָלִי
כַּמָּה עוֹלֶה לָנוּ עִם מְדִינָה
וְכַמָּה עוֹלֶה לָנוּ בְּלִי.
אנגלית


Tr.: Yaniv Regev 
2 Remembrance days

Held annually, with a week to separate,
So we'll have no doubt.

What's the cost with a Jewish state, 
And what's the cost without.

*


           
 Tr.: Sarah K. Eisen
Israeli Tax Season

One Week in Spring
Two Memorial Days
Accounting to balance the doubt:

How much it costs to maintain our own Home --
And how much it costs us without.

*


Tr.: Sarah Daniel
Just One Week Apart

Two memorial days, always week after week

So there can be no doubt
Of the price we pay to have a land
And the price we paid without.

*
תרגום: יוסי רוז'נקו:

One week apart

 Two memorial days every year, date to date
 Show the simple equation we've got:
 What is the cost of us having a state
 And what is the cost having not.

*
Tr.: Arnon Reichmann
Two adjacent memorial days
For the general count.
How much it costs us having a state,
And how much it costs us without.

*

תרגום: רן בר-יושפט

In Israel we have two memorials days one week apart
To calculate how much it cost to have Israel and how much without


*
Tr.: Elisheva Blum
A Week Apart

Two memorial days, so close in date
For the clarity of calculation
What is the cost when we have a state
And what is it with just a nation.

*
Tr.: Ory Amiaty

In a week we commemorate
A few days apart
What's the price of having a state
And what's the price of not.

*
Tr.: Yiftah Ofek

Two adjacent memorial days,
Lest there ever be any doubt:
What we sacrifice when we have a state,
And what we sacrifice when we're without.

*

Tr.: Liorah Loyan

Two memorial days stand quite close every year
The mathematics are simple to view
How much it will cost if we don't have a state
And how much it will cost if we do.

*
Tr.: Abraham Cohen

Two remembrance days close every year
For the total account
How much it cost us with a country
And how much it cost us without.

*
Tr.: Rephael Etsion

 Comparison between two memorial days
could easily show any Jew:
how much it costs when you don’t have a state
and how much it costs when you do

 *
Tr.: Abraham Hempel

Two remembrance days, joined each year
To help us all work out
How much it costs to have a state
And how much it costs without.

 *


Tr.: David Alon
WITHIN ONE WEEK

Two memorial days close together every year
For the general accounting
How much does it cost us with a country
And how much does it cost without.


*

translation: Eylon A. Levy
One Week Apart

Two remembrance days each year
We calculate in sum
The price of having our own state
And the price of having none.


*

Tr.: Kibi Hofmann

A week apart:
Two memorial days a week from each other,
Help us to know on the spot
The cost to our People for having a State
And the cost to our People for Not


*
Tr.: Aaron Benderski

Two yearly memorial days, one week apart,
Just for the general count,
How much it costs with a state,
And how much it costs without.


רוסית

איליה ילין
"С промежутком в неделю", Цур Эрлих

Два памятных дня вечно ходят вдвоём,
раз в году нам вручают смету:
сколько жизней за Родину мы отдаем,
и сколько — когда её нету.


*


Katia Babichev
Двух дней памяти скорбное братство,
Чтоб облегчить счета процесс:
Сколько стоит нам - с государством,
И во сколько обходится - без.


*

זאב דבורקין
Два дня памяти следуют один за другим,
Чтобы было проще считать,
Сколько стоит нам быть без своей страны,
И сколько стоит нам с ней.

*לידיה מודלבסקי
С промежутком в неделю

Всю эту неделю
Каждой весной
Мы цену сверяем
И вес:
Во сколько обходится
С этой СТРАНОЙ
И сколько уплачено - БЕЗ!

*

מרק ברלין

стоят две чёрных даты рядом
как исторический ликбез
сравните сколько с государством
и без

*

סרגיי יקובנקו

С разницей в неделю

Меж сиренами скорби неделя одна,
Но она и даёт ответ:
Что почём, когда есть у тебя страна,
И почём, - когда её нет.

*

 
גרמנית

מאשה שיוביץ'
Ein Gedenktag, und gleich ein weiterer naht,
für den einfachen Rechenschritt:
Wie viel kostet es uns ohne den Staat,
und wie viel kostet's uns mit.

*


צרפתית
ניסים סלמה
Deux journées du Souvenir
Adjacents tout les ans
Pour le total de la facture
Le prix avec un pays
Et le prix sans.

*

ללי דרעי
A un semaine d'intervalle

Deux jours du souvenir,
l'un après l'autre, chaque année.
Parce que les comptes doivent êtres faits.
Quel prix nous coûte cet État,
 Et quel serait le prix si nous n'en avions pas.

*
אברהם כהן

Deux journées du souvenir proches chaque année
Pour définir le décompte total
 Combien nous cela nous coute avec un pays
 Et combien cela nous coute sans.

*
ספרדית

אברהם כהן

Dos días de memoria cercan cada año
Para definir la cuenta total
Cuanto nos cuesta con un país
Y cuanto nos cuesta sin.

*

פירוש מאת שלומי ליס, אייר תשפ"א

שְׁנֵי יְמֵי זִכָּרוֹן סְמוּכִים כָּל שָׁנָה,

לְטוֹבַת הַחִשּׁוּב הַכְּלָלִי

כַּמָּה עוֹלֶה לָנוּ עִם מְדִינָה

וְכַמָּה עוֹלֶה לָנוּ בְּלִי.


עם היאלם תרועת הפסטיבלים יכולים אנו לגשת בעיניים ביקורתיות אל מכתם קצר זה שקנה לו שביתה בכל שדרות העם. מכתם המזכיר לנו בח"י מילותיו כי אכן, חי, כן אני עוד חי
.


שְׁנֵי

אל נכון לא רק מתמטיקה כאן. 'שני' גם במובן 'שנים'. ו'שני ימי' מעלה, כמובן, בדעת הקורא את הפסוק 'ויהיו שני ימי חיי שרה', לאמור: כמו אם האומה, שפרשת מותה נקראת 'חיי שרה', אף הנופלים במותם חיים הם.


שְׁנֵי יְמֵי

שנימי. כך נקראות שתי המילים ע"י הקורא הממוצע שאיננו קובי מידן. כמילה אחת, לאמור: שני ימים אלה אינם אלא יומא אריכתא אחד, ימים הקשורים בקשר אמיץ. ימים דומים. אולי ראוי בכלל לאחדם ליום אחד?


זִכָּרוֹן

גם יום השואה, מבקש להזכיר לנו המשורר, נקרא בשמו הרשמי 'יום הזיכרון לשואה ולגבורה'. יש השוכחים זאת.


סְמוּכִים

סמוכים הם הימים בזמן, וסמוכים במהותם. אפשר אף מבקש המשורר לבטא כי האומה כולה סמוכה, נשענת, על ימיה הגדולים. אנחנו הסמוכים על הימים.


כָּל שָׁנָה

כל שנה, כגלגל חוזר בעולם, סמוכים הם. לעולם אינם נפרדים זה מזה כחוק טבע, ואי אפשר לזה בלא זה.


לְטוֹבַת

איזו טובה יכולה לצאת מימים כאלה? על כן בוודאי לטובת דבר גדול באים הם -


הַחִשּׁוּב

החישוב?! לטובת 'חישוב'? האמנם עומדים אנו כעת לספור גופות? לעשות את חשבון הדמים?


הַכְּלָלִי

אכן, החישוב הוא כללי. חלילה לנו לשקול במאזניים את מותו של היחיד, אשר הוא עולם ומלואו ודבר לא ישווה בו. לא בחשבון פרטי עסקינן. חלילה לנו.


כַּמָּה

'כמה ימי שני חייך' מצטלצלת בראשנו שאלת פרעה ליעקב, ותשובתו: מעט. הנעורים שבאו פתע אל סופם, סופם ממש.


עוֹלֶה לָנוּ

תחת שמי ים התיכון, בוילה שלנו, כמה זה עולה לנו?


עִם

סרבנות השלום הישראלית הידועה?


מְדִינָה

לא 'המדינה' במובנה הישראלי העליון. לא בזה ענייננו כאן. סתם מדינה, ככל העמים המגנים על עצמם בעצמם.


וְכַמָּה

הו כמה!


עוֹלֶה

לא 'עלה' בלשון עבר. עולה. עדיין עולה היום הזה ממש ולנצח יעלה.


לָנוּ

'לנו'. לבל נטעה לחשוב כי במכנה המשותף עם אומות העולם מסתכם הדבר. לנו דווקא, ולכולנו. גורלנו אחר.


בְּלִי
.

 

 

תגובה 1:

Sergei Yakovenko אמר/ה...

С разницей в неделю

Меж сиренами скорби неделя одна,
Но она и даёт ответ:
Что почём, когда есть у тебя страна,
И почём, - когда её нет.